Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Nasjonal
År: 1810
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Norges Bank
Notat: Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 COPPER [KOBBER] - Sales price Røros mines gahrkobber - N3_1 kg 100 135 31 17/25 136 79 17/25 139 55 17/25 143 77 19/25 149 67 1/5 157 35 13/25 166 83 13/25 178 23 1/25 191 44 4/25 206 46 2/25 223 19 1/5 241 44 4/25 172 72
2 WOOD [TRELAST] - Deals, estimated fob price in Christiania - J2_1 kubikkmeter 1 43 59 13/25 36 11 13/25 36 79 1/5 38 83 1/25 38 24 36 87 21/25 36 31 17/25 38 8 4/25 43 88 8/25 48 48 24/25 49 14 22/25 45 83 13/25 41 6

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.