Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Nasjonal
År: 1812
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Norges Bank
Notat: Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 COPPER [KOBBER] - Sales price Røros mines gahrkobber - N3_1 kg 100 572 38 2/5 611 66 6/25 655 72 705 2 22/25 759 70 2/25 819 82 14/25 885 24 24/25 955 48 24/25 1029 95 1/25 1107 74 22/25 1187 63 9/25 1267 91 1/5 880 71
2 WOOD [TRELAST] - Deals, estimated fob price in Christiania - J2_1 kubikkmeter 1 66 92 4/25 67 76 4/5 69 48 24/25 72 72 72 73 11/25 70 52 8/25 71 24/25 71 93 3/25 59 8 4/25 127 43 17/25 129 95 1/25 167 5 7/25 87 38

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.