Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Nasjonal
År: 1814
Type: Priskurant
Valuta: Riksbankdaler (1813 – 1816)
Kilder: Norges Bank
Notat: Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 COPPER [KOBBER] - Sales price Røros mines gahrkobber - N3_1 kg 100 281 75 21/25 281 24 24/25 281 76 4/5 283 74 22/25 287 47 1/25 293 11 13/25 300 75 21/25 310 51 21/25 322 36 12/25 336 19 1/5 351 84 12/25 369 17 7/25 308 50
2 WOOD [TRELAST] - Deals, estimated fob price in Christiania - J2_1 kubikkmeter 1 78 36 24/125 83 64 4/5 89 86 86/125 95 88 4/5 74 10 46/125 77 83 16 16/125 94 7 1/5 122 46 2/25 112 36 24/25 87 75 9/125 82 73 11/25 90 12

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.