Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Nasjonal
År: 1816
Type: Priskurant
Valuta: Riksbankdaler (1813 – 1816)
Kilder: Norges Bank
Notat: Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 COPPER [KOBBER] - Sales price Røros mines gahrkobber - N3_1 kg 100 611 85 11/25 625 28 4/5 637 7 17/25 647 7 17/25 655 21 3/25 661 42 6/25 665 68 4/25 668 2 22/25 668 40 8/25 666 90 6/25 663 65 7/25 658 72 652 50
2 WOOD [TRELAST] - Deals, estimated fob price in Christiania - J2_1 kubikkmeter 1 151 36/125 122 64 124/125 104 30 114/125 110 44 16/25 109 6 18/25 123 42 114/125 117 18 6/125 123 74 86/125 147 83 41/125 157 56 4/25 167 67 61/125 217 87 9/25 137 80

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.