Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Nasjonal
År: 1850
Type: Priskurant
Valuta: Speciedaler (1816 – 1874)
Kilder: Norges Bank
Notat: Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 COPPER [KOBBER] - Sales price Røros mines gahrkobber - N3_1 kg 100 36 98 2/5 36 98 2/5 36 94 4/5 36 88 4/5 36 79 1/5 36 66 36 50 2/5 36 32 2/5 36 14 2/5 35 115 1/5 35 97 1/5 35 82 4/5 36 46
2 FLAX [LIN] - Flax (32 cities, magistrates’ reports) - L6_9 indeks 1 25 42 3/5 25 53 1/25 25 24 90 9/25 25 16
3 HEMP [HAMP] - Hemp (21 cities, magistrates’ reports) - L5_10 indeks 1 25 56 4/25 25 56 19/25 25 25 107 1/25 25 55
4 IRON [JERN] - Iron (17 cities, magistrates’ reports) - N1_8 indeks 1 25 29 16/25 24 111 25 25 15 24/25 25 9
5 SPIRITS [BRENNEVIN] - Spirits (magistrates’ reports, 9 cities) - G1_18 indeks 1 25 36 24/25 25 14 16/25 25 25 31 4/5 25 21
6 TAR [TJÆRE] - Tar (40 cities, magistrates’ reports) - M4_5 indeks 1 24 85 11/25 24 41 2/5 25 23 114 9/25 24 60
7 WOOD [TRELAST] - Deals, estimated fob price in Christiania - J2_1 kubikkmeter 1 9 69 3/25 8 118 2/25 8 119 2/5 8 113 22/25 8 107 13/25 8 98 7/25 8 108 21/25 8 109 8/25 8 103 11/25 8 94 11/25 8 87 3/25 8 67 11/25 8 110
8 WOOL [ULL] - Wool (38 cities, magistrates’ reports) - L3_1 indeks 1 19 106 1/5 20 10 11/25 19 29 16/25 21 18 20 11

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.