Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Nasjonal
År: 1858
Type: Priskurant
Valuta: Speciedaler (1816 – 1874)
Kilder: Norges Bank
Notat: Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 COPPER [KOBBER] - Sales price Røros mines gahrkobber - N3_1 kg 100 45 106 4/5 45 36 44 91 1/5 44 33 3/5 43 104 2/5 43 66 43 38 2/5 43 20 2/5 43 14 2/5 43 16 4/5 43 27 3/5 43 44 2/5 43 109
2 FLAX [LIN] - Flax (32 cities, magistrates’ reports) - L6_9 indeks 1 25 74 16/25 26 14 16/25 26 102 3/5 26 93 9/25 26 42
3 HEMP [HAMP] - Hemp (21 cities, magistrates’ reports) - L5_10 indeks 1 26 81 24/25 26 104 16/25 25 68 2/5 25 56 4/25 26 17
4 IRON [JERN] - Iron (17 cities, magistrates’ reports) - N1_8 indeks 1 29 53 19/25 28 84 9/25 28 90 3/5 28 32 2/5 28 95
5 SPIRITS [BRENNEVIN] - Spirits (magistrates’ reports, 9 cities) - G1_18 indeks 1 37 105 24/25 37 75 6/25 37 40 1/5 36 114 24/25 37 54
6 TAR [TJÆRE] - Tar (40 cities, magistrates’ reports) - M4_5 indeks 1 32 51 21/25 32 41 16/25 30 108 3/5 31 24 3/5 31 86
7 WOOD [TRELAST] - Deals, estimated fob price in Christiania - J2_1 kubikkmeter 1 11 3/25 10 111 24/25 10 105 21/25 10 109 14/25 10 108 9/25 11 1 2/25 11 2 1/25 10 111 3/5 10 31 1/5 10 27 21/25 9 90 12/25 9 83 16/25 10 75
8 WOOL [ULL] - Wool (38 cities, magistrates’ reports) - L3_1 indeks 1 22 113 19/25 22 50 2/5 22 100 11/25 23 106 4/5 23 3

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.