Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Nasjonal
År: 1868
Type: Priskurant
Valuta: Speciedaler (1816 – 1874)
Kilder: Norges Bank
Notat: Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 BRICKS AND TILES [MURSTEN, TAKSTEN] - Bricks annual export price - P5_4 stykk 1000 3 118 11/25 3 104 4/25 3 91 14/25 3 80 2/5 3 71 2/5 3 64 1/5 3 58 4/5 3 55 1/5 3 53 2/5 3 53 1/25 3 54 24/25 3 58 11/25 3 72
2 COAL [KULL] - Coal annual average import price - P2_19 tonn 1 3 69 9/25 3 70 4/5 3 69 9/25 3 70 4/5 3 69 24/25 3 71 2/5 3 71 1/25 3 72 3/5 3 72 21/25 3 74 4/25 3 75 6/25 3 76 14/25 3 72
3 COPPER [KOBBER] - Sales price Røros mines gahrkobber - N3_1 kg 100 32 92 2/5 32 86 2/5 32 84 32 85 1/5 32 90 32 98 2/5 32 110 2/5 33 4 4/5 33 20 2/5 33 38 2/5 33 56 2/5 33 72 33
4 COTTON [BOMULL] - Cotton, import price - L1_3 kg 1 45 3/5 45 3/5 46 1/5 46 1/5 47 4/25 47 4/25 48 9/25 48 9/25 49 11/25 49 11/25 51 6/25 51 6/25 48
5 COTTON GOODS [BOMULLSVARER] - Cotton goods import price - L2_2 kg 1 1 34 1/5 1 34 14/25 1 33 9/25 1 33 3/5 1 31 14/25 1 31 4/5 1 29 2/5 1 29 2/5 1 26 2/5 1 26 16/25 1 22 14/25 1 22 4/5 1 30
6 FLAX [LIN] - Flax (32 cities, magistrates’ reports) - L6_9 indeks 1 32 67 4/5 31 95 4/25 32 95 16/25 32 100 4/5 32 61
7 HEMP [HAMP] - Hemp (21 cities, magistrates’ reports) - L5_10 indeks 1 31 33 9/25 31 23 2/5 31 80 16/25 31 31 34
8 IRON [JERN] - Iron (17 cities, magistrates’ reports) - N1_8 indeks 1 25 12 24 39 9/25 23 29 2/5 23 24 9/25 23 116
9 IRON [JERN] - Iron bars import price - N1_18 kg 100 3 39 24/25 3 45 6/25 3 50 2/5 3 54 3/5 3 58 11/25 3 61 4/5 3 64 14/25 3 66 3/5 3 68 2/5 3 69 3/5 3 70 1/5 3 70 1/5 3 60
10 IRON [JERN] - Iron plates import price - N1_19 kg 100 8 54 8 63 8 67 1/5 8 66 3/5 8 61 1/5 8 51 8 36 8 15 24/25 7 111 9/25 7 81 9/25 7 46 1/5 7 6 8 15
11 IRON [JERN] - Pig iron import price - N1_17 kg 100 1 32 4/25 1 30 3/5 1 29 19/25 1 29 2/5 1 29 2/5 1 30 1 31 1/5 1 32 19/25 1 35 4/25 1 37 14/25 1 40 4/5 1 44 2/5 1 34
12 LINEN GOODS [LINVARER] - Linen goods import price - L7_12 kg 1 63 21/25 63 21/25 63 21/25 63 21/25 63 21/25 63 21/25 64 1/5 64 1/5 64 11/25 64 11/25 65 1/25 65 1/25 64
13 LINSEED [LINFRØ] - Linseed annual import price - F8_3 kg 100 6 59 2/5 6 57 21/25 6 62 19/25 6 60 3/5 6 59 16/25 6 57 6 50 2/5 6 46 4/5 6 34 11/25 6 30 3/5 6 12 9/25 6 7 4/5 6 45
14 MALT [MALT] - Malt import price - G2_9 kg 100 4 84 3/5 4 87 3/5 4 89 2/5 4 90 9/25 4 90 9/25 4 88 4/5 4 86 4/25 4 82 14/25 4 77 19/25 4 71 19/25 4 65 4/25 4 57 21/25 4 81
15 NATURAL ICE [NATURIS] - Annual export price, by steam only from 1900 - P3_2 register ton 1 1 14 1/25 1 23 2/5 1 31 14/25 1 38 2/5 1 43 4/5 1 48 1 50 19/25 1 52 14/25 1 52 4/5 1 52 1/5 1 50 4/25 1 46 14/25 1 42
16 PAPER [PAPIR] - Packing paper, annual export price - K7_2 tonn 1 109 87 109 90 109 9 109 12 112 112 3 118 57 118 60 128 63 128 66 142 15 142 18 120 3
17 PYRITES [SVOVELKIS] - Annual export price - P4_2 tonn 1 3 118 11/25 3 104 4/25 3 91 14/25 3 80 2/5 3 71 2/5 3 64 1/5 3 58 4/5 3 55 1/5 3 53 2/5 3 53 1/25 3 54 24/25 3 58 11/25 3 72
18 SPIRITS [BRENNEVIN] - Spirits (magistrates’ reports, 9 cities) - G1_18 indeks 1 39 42 3/5 39 22 1/5 37 72 37 38 4/25 38 43
19 TAR [TJÆRE] - Tar (40 cities, magistrates’ reports) - M4_5 indeks 1 30 1 1/5 29 105 3/5 28 81 6/25 28 71 2/5 29 34
20 WOOD [TRELAST] - Deals, estimated fob price in Christiania - J2_1 kubikkmeter 1 9 53 19/25 9 62 19/25 10 94 8/25 11 30 18/25 9 88 17/25 9 88 2/25 9 86 1/25 9 90 3/5 9 98 19/25 9 34 4/5 9 38 7/25 9 40 2/25 9 97
21 WOOL [ULL] - Wool, import price - L3_5 kg 1 81 6/25 81 81 6/25 81 3/5 81 24/25 82 14/25 83 4/25 83 19/25 84 3/5 85 4/5 86 19/25 87 3/5 83
22 WOOL [ULL] - Wool (38 cities, magistrates’ reports) - L3_1 indeks 1 25 71 2/5 26 41 4/25 27 38 19/25 26 60 9/25 26 53

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.