Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Nasjonal
År: 1872
Type: Priskurant
Valuta: Speciedaler (1816 – 1874)
Kilder: Norges Bank
Notat: Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 BRICKS AND TILES [MURSTEN, TAKSTEN] - Bricks annual export price - P5_4 stykk 1000 4 35 4/25 4 26 4/25 4 18 4 10 14/25 4 3 21/25 3 117 21/25 3 113 1/25 3 108 3/5 3 105 3 102 9/25 3 100 1/5 3 99 4
2 COAL [KULL] - Coal annual average import price - P2_19 tonn 1 5 34 4/5 5 36 5 100 14/25 5 101 19/25 6 30 9/25 6 31 4/5 6 64 11/25 6 65 19/25 6 82 4/5 6 84 6 85 1/5 6 86 19/25 6 27
3 COPPER [KOBBER] - Sales price Røros mines gahrkobber - N3_1 kg 100 41 40 4/5 41 12 40 98 2/5 40 66 40 34 4/5 40 7 1/5 39 104 2/5 39 85 1/5 39 72 39 62 2/5 39 57 3/5 39 55 1/5 40 18
4 COTTON [BOMULL] - Cotton, import price - L1_3 kg 1 46 4/5 46 4/5 47 4/25 47 4/25 46 4/5 46 4/5 46 14/25 46 14/25 45 3/5 45 3/5 44 2/5 44 2/5 46
5 COTTON GOODS [BOMULLSVARER] - Cotton goods import price - L2_2 kg 1 1 8 1/25 1 8 2/5 1 13 1/5 1 13 14/25 1 17 4/25 1 17 4/25 1 19 1/5 1 19 1/5 1 19 14/25 1 19 4/5 1 18 3/5 1 18 24/25 1 16
6 IRON [JERN] - Iron bars import price - N1_18 kg 100 5 48 5 84 5 115 4/5 6 23 1/25 6 46 14/25 6 65 19/25 6 81 6 91 4/5 6 99 6 102 6 101 4/25 6 96 6 50
7 IRON [JERN] - Iron plates import price - N1_19 kg 100 6 87 6 118 4/5 7 27 7 51 9/25 7 72 7 89 1/25 7 102 3/5 7 112 14/25 7 119 1/25 8 2 4/25 8 1 11/25 7 117 3/5 7 75
8 IRON [JERN] - Pig iron import price - N1_17 kg 100 1 116 16/25 2 8 2/5 2 19 14/25 2 29 2/5 2 38 16/25 2 47 2/5 2 55 1/5 2 62 4/25 2 68 2/5 2 74 4/25 2 78 24/25 2 83 1/25 2 47
9 LINEN GOODS [LINVARER] - Linen goods import price - L7_12 kg 1 78 6/25 78 6/25 80 16/25 80 16/25 82 1/5 81 24/25 82 14/25 82 14/25 82 1/5 82 1/5 81 81 81
10 LINSEED [LINFRØ] - Linseed annual import price - F8_3 kg 100 5 117 3/5 6 1 4/5 6 17 19/25 6 21 24/25 6 33 21/25 6 37 14/25 6 45 24/25 6 49 1/5 6 53 16/25 6 56 2/5 6 57 9/25 6 59 2/5 6 36
11 MALT [MALT] - Malt import price - G2_9 kg 100 4 67 1/5 4 64 11/25 4 62 19/25 4 61 4/5 4 61 4/5 4 63 6/25 4 66 4 70 1/5 4 75 24/25 4 82 1/5 4 90 4 98 1/25 4 72
12 NATURAL ICE [NATURIS] - Annual export price, by steam only from 1900 - P3_2 register ton 1 1 7 4/5 1 8 2/5 1 9 3/5 1 11 16/25 1 14 2/5 1 17 19/25 1 21 3/5 1 26 16/25 1 32 4/25 1 38 19/25 1 45 24/25 1 53 19/25 1 24
13 PAPER [PAPIR] - Packing paper, annual export price - K7_2 tonn 1 131 72 131 54 114 57 114 39 101 114 101 93 94 93 99 90 75 90 54 91 102 91 81 103 108
14 PYRITES [SVOVELKIS] - Annual export price - P4_2 tonn 1 4 35 4/25 4 26 4/25 4 18 4 10 14/25 4 3 21/25 3 117 21/25 3 113 1/25 3 108 3/5 3 105 3 102 9/25 3 100 1/5 3 99 4
15 WOOD [TRELAST] - Avg. import price UK: Norway & Sweden planed deals - J2_5 load 1 9 20 13/25 8 113 7/25 9 36 21/25 9 53 4/25 9 75 9 80 2/5 9 91 8/25 9 96 18/25 9 102 6/25 9 102 6/25 9 107 16/25 9 113 4/25 9 73
16 WOOD [TRELAST] - Deals, avg. export price planed deals - J2_2 kubikkmeter 1 7 63 7 79 4/5 7 96 3/5 7 113 1/25 8 9 9/25 8 25 1/5 8 40 4/5 8 56 1/25 8 71 1/25 8 85 14/25 8 99 21/25 9 26 1/25 8 34
17 WOOD [TRELAST] - Deals, estimated fob price in Christiania - J2_1 kubikkmeter 1 8 110 4/25 8 118 2/25 8 111 24/25 8 114 21/25 8 117 3/25 8 113 2/5 8 108 18/25 8 108 24/25 8 100 1/5 8 111 8 83 7/25 9 33 18/25 8 113
18 WOOL [ULL] - Wool, import price - L3_5 kg 1 89 2/5 91 11/25 93 3/5 95 2/5 97 1/5 98 2/5 99 3/5 100 14/25 100 4/5 101 4/25 101 4/25 100 4/5 97
19 WOOLLEN GOODS [ULLVARER] - Woollen goods import price - L4_7 kg 1 2 111 9/25 2 111 3 17 19/25 3 17 2/5 3 36 3/5 3 36 3/5 3 48 3/5 3 48 6/25 3 53 1/25 3 52 4/5 3 50 2/5 3 50 4/25 3 33

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.