Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Nasjonal
År: 1876
Type: Priskurant
Valuta: Speciedaler (1816 – 1874)
Kilder: Norges Bank
Notat: Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 BRICKS AND TILES [MURSTEN, TAKSTEN] - Bricks annual export price - P5_4 stykk 1000 3 74 4/25 3 69 9/25 3 65 4/25 3 61 14/25 3 58 4/5 3 56 19/25 3 55 1/5 3 54 3/5 3 54 3/5 3 55 1/5 3 56 19/25 3 58 4/5 3 60
2 COAL [KULL] - Coal annual average import price - P2_19 tonn 1 3 102 3 103 1/5 3 93 3/5 3 94 4/5 3 87 3/5 3 88 4/5 3 84 9/25 3 85 11/25 3 83 2/5 3 84 24/25 3 85 1/5 3 86 19/25 3 90
3 COPPER [KOBBER] - Sales price Røros mines gahrkobber - N3_1 kg 100 35 55 1/5 34 108 34 43 1/5 33 104 2/5 33 51 3/5 33 6 32 88 4/5 32 58 4/5 32 37 1/5 32 22 4/5 32 14 2/5 32 10 4/5 33 30
4 COTTON [BOMULL] - Cotton, import price - L1_3 kg 1 32 19/25 32 19/25 30 9/25 30 9/25 28 11/25 28 4/5 27 3/5 27 3/5 27 9/25 27 9/25 27 24/25 27 24/25 29
5 COTTON GOODS [BOMULLSVARER] - Cotton goods import price - L2_2 kg 1 114 24/25 115 1/5 112 1/5 112 1/5 109 4/5 110 1/25 108 6/25 108 3/5 107 2/5 107 16/25 107 2/5 107 2/5 110
6 IRON [JERN] - Iron bars import price - N1_18 kg 100 4 107 4/25 4 99 4 90 3/5 4 82 14/25 4 74 1/25 4 65 2/5 4 56 19/25 4 47 19/25 4 38 16/25 4 29 1/25 4 19 11/25 4 9 21/25 4 60
7 IRON [JERN] - Iron plates import price - N1_19 kg 100 6 15 9/25 6 3 6/25 5 110 19/25 5 97 4/5 5 84 3/5 5 70 14/25 5 56 4/25 5 41 4/25 5 25 14/25 5 9 4 111 24/25 4 94 1/5 5 60
8 IRON [JERN] - Pig iron import price - N1_17 kg 100 1 75 1 69 24/25 1 65 19/25 1 62 4/25 1 59 1/25 1 56 16/25 1 55 1/5 1 54 6/25 1 54 1 54 3/5 1 55 4/5 1 57 3/5 1 60
9 LINEN GOODS [LINVARER] - Linen goods import price - L7_12 kg 1 69 9/25 69 9/25 71 4/25 71 4/25 72 9/25 72 72 9/25 72 9/25 72 72 70 14/25 70 14/25 71
10 LINSEED [LINFRØ] - Linseed annual import price - F8_3 kg 100 5 115 14/25 5 112 14/25 5 99 5 96 9/25 5 90 24/25 5 88 4/5 5 91 4/5 5 90 9/25 5 101 4/25 5 99 21/25 5 119 2/5 5 118 1/5 5 102
11 MAIZE [MAIS] - Maize import price - H6_7 kg 100 3 51 3/5 3 51 9/25 3 68 2/5 3 68 1/25 3 78 3/5 3 78 6/25 3 82 14/25 3 82 1/5 3 80 4/25 3 79 4/5 3 71 2/5 3 71 1/25 3 72
12 MALT [MALT] - Malt import price - G2_9 kg 100 5 15 3/5 5 15 5 15 5 15 9/25 5 16 1/5 5 17 19/25 5 19 11/25 5 21 24/25 5 24 3/5 5 27 3/5 5 30 3/5 5 33 5 21
13 NATURAL ICE [NATURIS] - Annual export price, by steam only from 1900 - P3_2 register ton 1 1 43 4/5 1 48 24/25 1 52 4/5 1 55 1/5 1 56 2/5 1 56 4/25 1 54 24/25 1 52 1/5 1 48 9/25 1 42 21/25 1 36 9/25 1 28 1/5 1 48
14 PAPER [PAPIR] - Packing paper, annual export price - K7_2 tonn 1 101 108 101 87 101 108 101 87 101 42 101 21 100 33 100 12 98 78 98 57 96 60 96 36 100
15 PYRITES [SVOVELKIS] - Annual export price - P4_2 tonn 1 3 74 4/25 3 69 9/25 3 65 4/25 3 61 14/25 3 58 4/5 3 56 19/25 3 55 1/5 3 54 3/5 3 54 3/5 3 55 1/5 3 56 19/25 3 58 4/5 3 60
16 TIMBER [TØMMER] - Mining timber export price - J1_29 kubikkmeter 1 2 93 24/25 2 94 14/25 2 94 4/5 2 95 2/5 2 95 2/5 2 96 2 95 16/25 2 96 9/25 2 95 2/5 2 96 2 94 4/5 2 95 2/5 2 95
17 TIMBER [TØMMER] - Pit props export price - J1_30 kubikkmeter 1 3 42 9/25 3 42 9/25 3 43 4/5 3 43 11/25 3 45 6/25 3 44 19/25 3 47 4/25 3 45 21/25 3 48 3/5 3 47 2/5 3 50 16/25 3 48 24/25 3 46
18 WHEAT [HVETE] - Wheat average annual import price - A3_11 kg 100 5 23 16/25 5 11 4/25 5 49 11/25 5 24 6/25 5 32 4/25 5 74 16/25 5 51 24/25 5 66 24/25 5 22 4/5 5 44 1/25 4 115 4/5 5 33 6/25 5 36
19 WOOD [TRELAST] - Avg. import price UK: Norway & Sweden planed deals - J2_5 load 1 11 96 12/25 11 91 2/25 11 69 6/25 11 69 6/25 11 85 14/25 11 91 2/25 11 91 2/25 11 96 12/25 11 101 22/25 11 107 2/5 11 112 4/5 11 118 8/25 11 94
20 WOOD [TRELAST] - Deals, avg. export price planed deals - J2_2 kubikkmeter 1 8 76 11/25 8 74 2/5 8 73 1/5 8 73 1/5 8 74 2/5 8 76 1/5 8 79 1/5 8 83 2/5 8 88 1/5 8 93 24/25 8 100 14/25 8 107 19/25 8 83
21 WOOD [TRELAST] - Deals, estimated fob price in Christiania - J2_1 kubikkmeter 1 11 46 8/25 11 62 22/25 11 44 16/25 11 36 18/25 11 32 4/25 11 7 2/25 11 4 14/25 11 14 4/25 11 58 1/5 11 67 23/25 11 62 1/25 11 73 14/25 11 42
22 WOOL [ULL] - Wool, import price - L3_5 kg 1 81 6/25 81 3/5 81 24/25 81 24/25 82 1/5 82 14/25 82 4/5 83 4/25 83 2/5 83 19/25 84 9/25 84 3/5 83
23 WOOLLEN GOODS [ULLVARER] - Woollen goods import price - L4_7 kg 1 2 101 19/25 2 101 2/5 2 96 9/25 2 96 9/25 2 90 21/25 2 90 3/5 2 84 24/25 2 84 3/5 2 78 3/5 2 78 6/25 2 71 19/25 2 71 19/25 2 87

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.