Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Stavanger
År: 1825
Type: Priskurant
Valuta: Speciedaler (1816 – 1874)
Kilder: Norges Bank
Notat: Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til
1 IRON [JERN] - Iron bars - N1_5 skippund 1 15 15 15

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.