Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Stavanger
År: 1829
Type: Priskurant
Valuta: Speciedaler (1816 – 1874)
Kilder: Norges Bank
Notat: Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Mars April Juni August September Oktober Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 COFFEE [KAFFE] - Coffee unspecified average - E4_2 pund 1 23 13/25 25 11/25 26 1/25 23 1/25 21 24/25 21 24/25 21 24/25 23
2 CRYSTALLIZED AND LUMP SUGAR [RAFFINADE] - Candy sugar kandis - E2_6 pund 1 27 24/25 27 27 26 1/25 25 11/25 25 11/25 26
3 CRYSTALLIZED AND LUMP SUGAR [RAFFINADE] - Icing sugar melis - E2_7 pund 1 28 11/25 27 24/25 27 24/25 26 13/25 26 13/25 26 13/25 27 27
4 CRYSTALLIZED AND LUMP SUGAR [RAFFINADE] - Lump sugar raffinade - E2_5 pund 1 33 12/25 30 30 27 12/25 27 12/25 27 12/25 29 1/25 29
5 IRON [JERN] - Iron bars - N1_5 skippund 1 13 13 13
6 RICE [RIS] - Rice Carolina - E8_4 pund 1 9 24/25 11 1/25 11 1/25 11 1/25 11 1/25 11 1/25 12 11
7 SUGAR [SUKKER] - Sugar yellow Havana - E1_6 pund 1 18 12/25 18 18 18 18 18 17 1/25 18
8 SYRUP [SIRUP] - Syrup average price - E3_2 pund 1 9 24/25 9 9 9 9 9 9
9 TEA [TE] - Congou tea - E5_2 pund 1 72 72 72 72 72 72 72

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.