Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Stavanger
År: 1830
Type: Priskurant
Valuta: Speciedaler (1816 – 1874)
Kilder: Norges Bank
Notat: Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Mai August Oktober V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 COFFEE [KAFFE] - Coffee unspecified average - E4_2 pund 1 24 21 6/25 21 12/25 22
2 CRYSTALLIZED AND LUMP SUGAR [RAFFINADE] - Candy sugar kandis - E2_6 pund 1 24 12/25 24
3 CRYSTALLIZED AND LUMP SUGAR [RAFFINADE] - Icing sugar melis - E2_7 pund 1 24 24/25 23 1/25 24 24/25 24
4 CRYSTALLIZED AND LUMP SUGAR [RAFFINADE] - Lump sugar raffinade - E2_5 pund 1 27 12/25 27 12/25 27 27
5 IRON [JERN] - Iron bars - N1_5 skippund 1 13 13 13 13
6 RICE [RIS] - Rice Carolina - E8_4 pund 1 9 24/25 9 24/25 9 24/25 10
7 SUGAR [SUKKER] - Sugar yellow Havana - E1_6 pund 1 16 11/25 16 4/5 16 11/25 17
8 SYRUP [SIRUP] - Syrup average price - E3_2 pund 1 7 4/5 7 11/25 8
9 TEA [TE] - Congou tea - E5_2 pund 1 72 72

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.