Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Stavanger
År: 1842
Type: Priskurant
Valuta: Speciedaler (1816 – 1874)
Kilder: Norges Bank
Notat: Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Oktober Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 BUTTER [SMOR] - Farm butter (Hardanger) bondesmør - C1_12 kg 1 30 30
2 SALT [SALT] - St Ubes - P1_21 tønner 1 114 114 114 1 6 117
3 TALLOW [TALG] - Tallow - M3_10 mark 1 5 13/25 6

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.