Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Stavanger
År: 1844
Type: Priskurant
Valuta: Speciedaler (1816 – 1874)
Kilder: Norges Bank
Notat: Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars Juli Oktober November V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 SALT [SALT] - St Ubes - P1_21 tønner 1 1 6 1 6 102 102 108 108 112
2 SALT [SALT] - Trapani - P1_22 tønner 1 102 1 111

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.