Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Trondheim
År: 1849
Type: Priskurant
Valuta: Speciedaler (1816 – 1874)
Kilder: Norges Bank
Notat: Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Februar Mars Mai Juni August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 BACON [FLESK] - Bacon - B4_9 kg 1 20 4/25 20 4/25 20 4/25 15 24/25 19
2 BEEF [STORFEKJØTT] - Beef (oxen), average quality - B1_17 kg 1 12 24/25 11 1/25 11 1/25 11 1/25 12 24/25 9 24/25 9 24/25 9 11

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.