Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Trondheim
År: 1859
Type: Priskurant
Valuta: Speciedaler (1816 – 1874)
Kilder: Norges Bank
Notat: Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar August September Oktober Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 BACON [FLESK] - Bacon - B4_9 kg 1 18 24/25 19
2 BEEF [STORFEKJØTT] - Beef (oxen), average quality - B1_17 kg 1 14 4/25 14 4/25 18 14 4/25 12 14
3 MUTTON [SAUEKJØTT] - Mutton, fresh - B2_4 kg 1 12 15 24/25 12 24/25 11 1/25 12 13

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.