Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Fritzøe
År: 1759
Type: Provianttakst
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar April Mai Juni Juli Oktober Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Hvete tønner 1 4 72 4 72 4 24 4 4 4 4 4 24
2 Rug tønner 1 4 16 3 72 3 24 3 2 80 2 80 2 72 3 22
3 Malt tønner 1 3 8 2 48 2 24 2 1 72 2 16 2 16 2 26
4 Bygg tønner 1 3 8 2 48 2 24 2 1 72 2 16 2 16 2 26
5 Havre tønner 1 2 2 1 48 1 48 1 32 1 32 1 32 1 55
6 Erter tønner 1 4 3 32 3 32 3 32 3 32 3 32 3 32 3 41
7 Smør, sommer- tønner 1 26 26 26 26 26 26 26 26
8 Salt, spansk, hvitt tønner 1 3 64 3 64 3 64 3 64 3 64 3 64 3 64 3 64
9 Salt, fransk, grått tønner 1 2 2 32 2 32 2 32 2 32 2 32 2 32 2 27
10 Sild, kjøpmanns tønner 1 4 48 4 48 4 48 4 48 4 48 4 48 4 48 4 48
11 Sild, Christiania tønner 1 3 3 3 3 3 3 3 3
12 Flesk, røkt bismerpund 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 Torsk, tørr bismerpund 1 40 40 40 40 40 44 44 41
14 Humle skålpund 1 20 20 20 16 16 16 16 18
15 Ost, ku- bismerpund 1 60 60 60 60 60 60 60 60
16 Ost, fåre- bismerpund 1 72 72 72 72 72 72
17 Byggryn, holstensk skjepper 1 1 80 80 80 72 82
18 Hvete, lollandsk tønner 1
19 Tobakk skålpund 1 16 16 16 16 16 18 18 17
20 Bokhvetegryn tønner 1 72 64 64 64 64 64 65
21 Rug, jydsk tønner 1
22 Rug, Sjællandsk tønner 1
23 Smør tønner 1
24 Kjøtt, røkt bismerpund 1 gammelt og indtørret
25 Salt, spansk tønner 1
26 Salt, fransk tønner 1
27 Sei bismerpund 1
28 Ost bismerpund 1
29 Hansker, gamle par 1
30 Støvler par 1
31 Torsk bismerpund 1
32 Sei, tørr bismerpund 1
33 Kjøtt, vesterlands tønner 1
34 Byggryn skjepper 1
35 Havre, hvit tønner 1
36 Havre, sort tønner 1
37 Havre, gammel tønner 1
38 Sild, gammel og bedervet tønner 1
39 Kjøtt, røkt skålpund 1
40 Sild, Christiania, bedervet tønner 1
41 Smør, vinter tønner 1
42 Makrell tønner 1
43 Brisling, Christiania tønner 1
44 Flesk, grønnsaltet tønner 1
45 Salt, spansk, grått tønner 1
46 Sild, kjøpmanns og Christiania, bedervet tønner 1
47 Gryn, hollandsk skjepper 1
48 Bokhvetegryn skjepper 1
49 Flesk, grønnsaltet bismerpund 1 84 84
50 Klippsei bismerpund 1 28 28 28
51 Havregryn tønner 1 4 4

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.