Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Fritzøe
År: 1760
Type: Provianttakst
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar April November V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Hvete tønner 1 4 3 48 3 72
2 Rug tønner 1 2 72 2 56 2 32 2 54
3 Malt tønner 1 2 24 2 24 2 24 2 24
4 Bygg tønner 1 2 24 2 24 2 16 2 21
5 Havre tønner 1 1 48 1 48 1 32 1 43
6 Erter tønner 1 3 32 3 48 3 32 3 37
7 Smør, sommer- tønner 1 26 26 24 25 33
8 Salt, spansk, hvitt tønner 1 3 64 3 64 3 64 3 64
9 Salt, fransk, grått tønner 1 2 32 2 32 1 64 2 11
10 Sild, kjøpmanns tønner 1 4 48 4 48 4 48 4 48
11 Sild, Christiania tønner 1 3 3 3 3
12 Flesk, røkt bismerpund 1 1 1 1 1
13 Torsk, tørr bismerpund 1 44 44 44 44
14 Humle skålpund 1 16 16 16 16
15 Ost, ku- bismerpund 1 60 60 60 60
16 Ost, fåre- bismerpund 1 72 72 72 72
17 Byggryn, holstensk skjepper 1 72 72 72
18 Hvete, lollandsk tønner 1
19 Tobakk skålpund 1 18 18 18 18
20 Bokhvetegryn tønner 1 64 72 72 69
21 Rug, jydsk tønner 1
22 Rug, Sjællandsk tønner 1
23 Smør tønner 1
24 Kjøtt, røkt bismerpund 1 gammelt og indtørret
25 Salt, spansk tønner 1
26 Salt, fransk tønner 1
27 Sei bismerpund 1
28 Ost bismerpund 1
29 Hansker, gamle par 1
30 Støvler par 1
31 Torsk bismerpund 1
32 Sei, tørr bismerpund 1
33 Kjøtt, vesterlands tønner 1
34 Byggryn skjepper 1
35 Havre, hvit tønner 1
36 Havre, sort tønner 1
37 Havre, gammel tønner 1
38 Sild, gammel og bedervet tønner 1
39 Kjøtt, røkt skålpund 1
40 Sild, Christiania, bedervet tønner 1
41 Smør, vinter tønner 1
42 Makrell tønner 1
43 Brisling, Christiania tønner 1
44 Flesk, grønnsaltet tønner 1
45 Salt, spansk, grått tønner 1
46 Sild, kjøpmanns og Christiania, bedervet tønner 1
47 Gryn, hollandsk skjepper 1
48 Bokhvetegryn skjepper 1
49 Flesk, grønnsaltet bismerpund 1 84 84
50 Klippsei bismerpund 1 28 28
51 Havregryn tønner 1

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.