Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Fredrikstad
År: 1764
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Februar Mars April Mai Juli August September Oktober November V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Malt tønner 1 2 72 2 48 2 48 2 24 2 48 2 48 3 3 3 2 64
2 Rug tønner 1 3 48 3 24 3 2 72 3 48 3 48 3 24 3 48 3 48 3 29
3 Bygg tønner 1 2 48 2 48 2 48 2 24 2 48 2 48 3 3 3 2 61
4 Havre tønner 1 1 36 1 24 1 48 1 48 1 48 1 36 1 36 1 48 1 72 1 44
5 Erter tønner 1 4 4 3 3 3 24 3 24 3 48 3 72 3 72 3 48
6 Hvete tønner 1 4 4 68 3 24 3 48 4 4 3 34
7 Gryn, bygg skjepper 1 72 72 64 64 64 72 72 69
8 Deler, furu, 10-12 fot, 1 1/4 tommer, gode hundreder 1 22 22 22 23 22 23 25 25 25 25 25 23 65 23 86
9 Deler, furu, 9 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 20 20 19 20 19 20 22 22 22 22 22 20 86 21 11

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.