Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Bergen
År: 1700
Type: Engros
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder:
Notat: Statsarkivet i Trondhjem, Privatarkivenr: 333, Alf Kiil, Priser (fiske)8 priser som ble betalt for fiskebondens produkter på høststevnet i Bergen

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Jul. – aug. Notat
Fra Til
1 Tran tønne 1 6
2 Rundfisk våg 1 1
3 råskjær våg 1 1 28

Priser er gitt i daler og skilling.