Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Flekkefjord
År: 1752
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat: Det er to priskuranter enkelte måneder. En "over alle slags Korn og Føde Vahre" og en som viser prisen på "efterskrevne" varer. De "efterskrevne" varene er markert i listen.

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Hvete tønner 1
2 Rug tønner 1 2 24 2 24 2 24 1 72 1 72 1 48 1 48 1 48 2 1 48 2 1 81
3 Erter tønner 1 2 48 2 48 2 48 2 1 64 2 2 1 64 2 1 64 1 64 2 1
4 Bygg tønner 1 1 72 1 72 1 72 1 72 1 48 1 48 1 48 1 48 1 48 1 48 1 48 1 57
5 Malt tønner 1 2 2 2 1 72 1 48 1 48 2 1 48 1 72 1 48 1 72 1 72
6 Havre tønner 1 1 48 1 48 1 48 1 24 1 1 24 1 1 1 1 1 24 1 19
7 Bokhvetegryn skjepper 1
8 Byggryn skjepper 1
9 Havregryn skjepper 1
10 Smør lispund 1 1 1 1 1 24 1 24 1 1 1 24 1 24 1 24 1 24 1 13
11 Talg lispund 1 1 1 1 1 24 1 48 1 1 1 24 1 24 1 24 1 24 1 15
12 Kjøtt, får, røkt lispund 1 32 28 32 32 28 32 32 31
13 Kjøtt, okse, røkt lispund 1 24 24 24 24 24 24 24 24
14 Kjøtt, bukk, røkt lispund 1 20 20 20 20 20 20 20 20
15 Deler, furu, 12 fot lang hundreder 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
16 Deler, furu, 10 fot lang hundreder 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
17 Deler, furu, 10 fot lange, undermåls hundreder 1
18 Bord, vrakbord hundreder 1 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 52
19 Jern, stangjern, norsk skippund 1 10 10 10 9 10 10 11 10 10 11 12 10 26
20 Hvete, efterskreven tønner 1 2 72 2 84 3 2 48 2 48 2 72 2 84 2 84 2 73
21 Rug, efterskreven tønner 1 2 24 2 24 1 72 2 22 1 48 1 72 1 48 1 72 1 72 1 84 2 4 13 4 21
22 Erter, efterskreven tønner 1 30 2 32 2 2 2 24 2 2 24 2 48 2 48 1 94 2 1
23 Bygg, efterskreven tønner 1 1 72 1 72 1 72 1 48 1 48 1 24 1 48 1 48 1 48 1 72 1 56 1 59
24 Malt, efterskreven tønner 1 2 2 1 72 1 48 1 48 1 64 1 48 1 64 1 48 1 60 2 1 68 1 71
25 Havre, efterskreven tønner 1 1 24 1 24 1 24 1 1 1 16 1 24 1 24 1 24 1 18 1 20
26 Bokhvetegryn, efterskreven skjepper 1 64 64 60 60 62
27 Byggryn, efterskreven skjepper 1 72 72 48 48 60
28 Havregryn, efterskreven skjepper 1 36 36 36 36 36
29 Smør, efterskreven lispund 1 1 1 1 1 1 1 1 1
30 Talg, efterskreven lispund 1 1 12 1 12 1 12 1 24 1 12 1 14
31 Kjøtt, får, røkt, efterskreven lispund 1 32 32
32 Kjøtt, okse, røkt, efterskreven tønner 1
33 Kjøtt, bukk, røkt, efterskreven lispund 1
34 Deler, furu, 12 fot, 1 1/4 tomme tykk, efterskreven hundreder 1
35 Deler, furu, 10 fot, 1 1/4 tomme tykk, efterskreven hundreder 1
36 Deler, furu, 10 fot, undermåls, efterskreven hundreder 1
37 Deler, furu, vrak, efterskreven hundreder 1
38 Jern, stangjern, efterskreven skippund 1 10 10 48 10 48 10 48 11 10 49
39 Deler, furu, 12 fot, 1 tomme tykk, efterskreven hundreder 1
40 Deler, furu, 10 fot, 1 tomme tykk, efterskreven hundreder 1
41 Erter, efterskreven skjepper 1
42 Torsk, saltet, efterskreven tønner 1 1 72 2 1 84
43 Kjøtt, saltet, efterskreven tønner 1 2 2 2 2
44 Kjøtt, røkt, efterskreven skippund 1
45 Sei, saltet, efterskreven tønner 1
46 Sild, saltet, efterskreven tønner 1 1 48 1 48 1 24 1 40
47 Hasselnøtter, efterskreven tønner 1 2 2
48 Deler, furu, 18 fot hundreder 1 8 8 8
49 Kjøtt, røkt, efterskreven lispund 1 24 24
50 Kjøtt, bukk, røkt, efterskreven skippund 1 4 4
51 Brennevin, fransk, efterskreven potter 1 28 32 30
52 Brennevin, dansk, efterskreven potter 1 12 12
53 Salt, fransk, efterskreven tønner 1 3 3 72 3 72 1 72 3 5
54 Salt, spansk, efterskreven tønner 1 2 2 48 2 48 3 2 48
55 Kjøtt, røkt lispund 1 24 24
56 Kjøtt, røkt skippund 1 4 4
57 Bokhvetegryn, efterskreven tønner 1 4 32 4 4 32 4 4 48 4 22
58 Byggryn, efterskreven tønner 1 4 3 48 4 3 3 36 3 45 3 57
59 Havregryn, efterskreven tønner 1 2 32 2 48 2 24 2 72 2 44
60 Laks, røkt, efterskreven lispund 1 72 60 66
61 Kjøtt, får, røkt, efterskreven lispund 1 32 32

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.