Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Larvik og Sandefjord
År: 1759
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Mars April Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Jern, stangjern skippund 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
2 Jern, diverse støpejern skippund 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
3 Jern, jerngryter pund 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 Spiker, 2 tommer hundreder 1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
5 Spiker, 3 tommer hundreder 1 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 Spiker, 4 tommer hundreder 1 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
7 Jern, diverse sorter pund 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
8 Bord, furu, sagbord, 10 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 14 24 14 24 14 24 14 24 14 24 14 24 14 24 14 24 14 24 14 24
9 Bord, furu, sagbord, 11 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 15 24 15 24 15 24 15 24 15 24 15 24 15 24 15 24 15 24 15 24
10 Bord, furu, sagbord, 12 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 16 24 16 24 16 24 16 24 16 24 16 24 16 24 16 24 16 24 16 24
11 Bord, gran, 10 fot, 1 1/2 tomme hundreder 1 8 12 8 12 8 12 8 12 8 12 8 12 8 12 8 12 8 12 8 12
12 Bord, gran, 11 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12
13 Bord, gran, 12 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 10 24 10 24 10 24 10 24 10 24 10 24 10 24 10 24 10 24 10 24
14 Bord, furu og gran, 8-10 fot, 1 1/2-2 tommer hundreder 1 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8
15 Rug tønner 1 3 24 2 72 2 48 2 48 2 48 2 48 2 48 2 48 2 48 2 59
16 Malt tønner 1 1 72 1 72 1 24 1 24 1 24 1 72 1 72 2 24 2 24 1 67
17 Bygg tønner 1 1 72 1 72 1 24 1 24 1 24 1 48 1 72 2 24 2 24 1 64
18 Havre tønner 1 1 12 1 72 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 19
19 Erter tønner 1 4 4 3 48 3 48 3 48 3 48 4 4 4 3 75
20 Smør tønner 1 26 26 24 24 22 22 26 26 26 24 64
21 Flesk skippund 1 24 24 22 22 22 24 24 24 24 23 32
22 Ost skippund 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.