Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Moss
År: 1750
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November N Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Rug tønner 1 3 3 3 24 2 48 2 72 2 2 72 2 2 24 2 2 1 72 2 1 72 2 2 2 24 2 2 2 16 2 33
2 Bygg tønner 1 2 48 2 48 1 72 2 1 48 1 72 1 24 1 48 1 24 1 24 1 12 1 24 1 12 1 24 1 24 1 48 1 24 1 24 1 47 1 58
3 Malt tønner 1 2 48 2 48 1 24 1 48 1 1 24 1 1 24 1 24 1 24 1 24 1 24 1 36 1 48 1 36 1 36 1 42 1 49
4 Havre tønner 1 1 24 1 24 1 24 1 1 24 1 1 24 1 1 72 1 72 1 1 8 1 8 1 1 3 1 11
5 Hvete tønner 1 3 48 3 48 3 24 2 72 3 2 72 3 2 48 2 48 2 48 2 48 3 3 3 2 86 2 90
6 Erter tønner 1 3 24 3 24 2 72 2 72 2 72 2 48 2 48 2 48 2 2 72 3 2 48 2 48 2 64 2 66
7 Sild tønner 1 5 5 4 24 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 48 5 4 5 5 3 94 4 42
8 Torsk tønner 1 4 48 4 48 4 3 48 3 48 3 48 3 48 4 4 4 4 4 3 88
9 Smør bismerpund 1 1 48 1 24 1 48 1 32 1 24 1 24 1 24 1 24 1 24 1 48 1 24 1 36 1 48 1 36 1 48 1 36 1 48 1 30 1 37
10 Talg bismerpund 1 1 24 1 24 1 24 1 24 1 24 1 24 1 24 1 24 1 24 1 12 1 24 1 24 1 24 1 23 1 24
11 Flesk skippund 1 18 18 18 18 18 18 8 19 19 20 22 22 18 15
12 Jern, stangjern skippund 1 8 8 48 8 8 48 8 8 48 8 9 8 9 8 8 8 8 8 48 8 48 8 48 8 12 8 40
13 Bord, furu, 10-12 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 3 7 3 7 48 3 7 48 3 7 48 3 7 48 3 7 38
14 Bord, gran, 10-12 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1
15 Bord, vrakbord hundreder 1 2 48 2 72 2 48 2 72 1 48 2 72 2 48 2 72 2 72 3 2 24 2 72 2 24 2 72 2 24 2 72 2 24 2 72 2 24 2 72 2 24 2 72 2 24 2 72 2 28 2 74
16 Bord, furu, 10-12 fot, 1 - 1 1/4 tommer hundreder 1 3 7 3 7 3 7 48 3 7 48 3 48 7 48 3 8 3 7 48 3 7 3 8 3 5 7 43
17 Bord, gran, 10-12 fot, 1, 1 1/4- 2 1/2 tommer hundreder 1 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 48 2 48 8 3 8 72 3 8 3 8 3 8 3 8 2 92 8 11
18 Bord, gran, 9-10 fot, 1 1/4-2 1/2 tommer hundreder 1
19 Bord, furu, 10-12 fot, 1 1/4-3 3/4 tommer hundreder 1

Priser er gitt i daler og skilling.
N – Hold musepekeren over for å lese notatet til kolonnen.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.