Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Holmestrand
År: 1764
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Februar Mai V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til
1 Rug tønner 1 3 2 72 2 84
2 Bygg tønner 1 2 68 2 68
3 Malt tønner 1 2 24 2 24 2 36 2 24 2 30
4 Havre tønner 1 1 24 1 36 1 30
5 Bokhvetegryn tønner 1 5 5
6 Gryn, bygg tønner 1 6 6
7 Erter tønner 1 3 64 3 64
8 Hvete tønner 1
9 Flesk skippund 1 21 28 32 24 76
10 Ost skippund 1
11 Smør tønner 1
12 Talg lispund 1
13 Jern, stangjern, norsk skippund 1 11 11
14 Jern, kakkelovner skippund 1 7 48 7 48
15 Smør pund 1
16 Smør bismerpund 1 1 48 1 48
17 Smør, hollandsk skålpund 1 16 16
18 Talg skålpund 1 11 11
19 Ost, hollandsk skålpund 1 7 7
20 Ost, hollandsk bismerpund 1 72 72

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.