Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Fritzøe
År: 1744
Type: Provianttakst
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Mars V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til
1 Rug tønner 1 2 16 2 16
2 Bygg tønner 1 1 88 2 1 92
3 Havre tønner 1 1 88 1 88
4 Malt tønner 1 1 88 2 1 92
5 Erter tønner 1 3 3 3
6 Bokhvetegryn tønner 1
7 Smør tønner 1 22 22 22
8 Flesk skippund 1
9 Ost skippund 1 48 48
10 Kjøtt, vesterlands tønner 1
11 Byggryn skjepper 1
12 Havre, hvit tønner 1 1 56 1 40 1 48
13 Havre, sort tønner 1 1 24 1 24 1 24
14 Salt, spansk tønner 1 4 4 4
15 Salt, fransk tønner 1 2 2 2
16 Sild, beste kvalitet tønner 1 5 5 5
17 Sild, Christiania tønner 1 3 48 3 48 3 48
18 Torsk bismerpund 1 36 36 36
19 Humle skålpund 1 20 20 20
20 Tobakk skålpund 1 16 16 16
21 Ost bismerpund 1 48 48 48
22 Rug, jydsk tønner 1 2 48 2 48
23 Rug, Sjællandsk tønner 1 2 8 2 8

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.