Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Arendal
År: 1828
Type: Priskurant
Valuta: Speciedaler (1816 – 1874)
Kilder: Norges Bank
Notat: Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars Mai Juli August V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 IRON [JERN] - Iron bars - N1_7 skippund 1 13 60 13 60 14 60 14 60 14 60 14 60 14 21
2 TAR [TJÆRE] - Tar Norwegian - M4_4 tønner 1 5 4 4 4 4 4 4 20

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.