Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Bergen
År: 1767
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Norges Bank
Notat: Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Oktober Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til
1 BARLEY [BYGG] - Danish Medium - A2_2 tønner 1 2 48 2 55 17/25 2 52
2 BARLEY [BYGG] - Mecklenburg or Polish - A2_4 tønner 1 2 48 2 64 8/25 2 56
3 BUTTER [SMOR] - Butter - C1_1 tønner 1 21 20 20 48
4 CALFSKIN [KALVESKINN] - Calfskin - I2_1 deger 1 72 79 17/25 76
5 COAL [KULL] - Coal Newcastle - P2_1 tønner 1 68 4/25 68 4/25 68
6 FISH OIL [TRAN] - Bright blank - M1_3 tønner 1 10 24 10 48 10 36
7 FISH OIL [TRAN] - Brown brun - M1_1 tønner 1 10 10 24 10 12
8 FISH OIL [TRAN] - Train oil Greenland - M1_7 tønner 1 10 48 11 10 72
9 FLAX [LIN] - Flax Baltic lin - L6_1 våger 1 5 44 4/25 4 88 8/25 5 18
10 FLAX [LIN] - Flax Heede (coarse) lin Heede - L6_2 våger 1 1 24 1 24 1 24
11 FRESH AND SALTED FISH [FERSK OG SALTET FISK] - Bream brasme - D6_4 tønner 1 2 48 2 48 2 48
12 FRESH AND SALTED FISH [FERSK OG SALTET FISK] - Cod large (spring) torsk - D6_1 tønner 1 2 64 8/25 2 48 2 56
13 FRESH AND SALTED FISH [FERSK OG SALTET FISK] - Cod small (autumn) torsk - D6_2 tønner 1 2 48 2 48 2 48
14 FRESH AND SALTED FISH [FERSK OG SALTET FISK] - Ling salted lange - D6_3 tønner 1 2 48 2 48 2 48
15 FRESH AND SALTED FISH [FERSK OG SALTET FISK] - Salmon salted laks - D6_6 tønner 1 9 48 8 8 72
16 GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin large interior innlandsk bukkeskinn - I4_3 pund 1 9 123/125 9 63/125 10
17 GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin large Nordland Nordlandsk bukkeskinn - I4_1 pund 1 12 24/25 13
18 GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin small interior innlandsk bukkeskinn - I4_4 pund 1 7 1/125 7 1/125 7
19 GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin small Nordland Nordlandsk bukkeskinn - I4_2 pund 1 7 121/125 8
20 GOATSKIN [GEITESKINN] - Goatskin geiteskinn - I4_11 deger 1 3 16 8/25 3 3 8
21 HEMP [HAMP] - Hemp Drojaner - L5_4 våger 1 2 44 4/25 2 44 4/25 2 44
22 HEMP [HAMP] - Hemp Heede - L5_6 våger 1 1 20 4/25 1 20 4/25 1 20
23 HEMP [HAMP] - Hemp Pass - L5_5 våger 1 1 92 4/25 1 92 4/25 1 92
24 HEMP [HAMP] - Hemp Riga seconds - L5_1 våger 1 2 60 2 60 2 60
25 HERRING [SILD] - Norland Herring C Nordlandssild - D5_6 tønner 1 2 48 2 48 2 48
26 HERRING [SILD] - Norland Herring K Nordlandssild - D5_4 tønner 1 3 31 17/25 3 31 17/25 3 32
27 HERRING [SILD] - Summer herring C sommersild - D5_3 tønner 1 2 1 64 8/25 1 80
28 HERRING [SILD] - Summer herring K sommersild - D5_1 tønner 1 4 4 24 4 12
29 HOPS [HUMLE] - Flanders - F9_1 våger 1 7 72 13 72 10 72
30 IRON [JERN] - Iron Norwegian - N1_1 våger 1 1 24 1 31 17/25 1 28
31 LINEN GOODS [LINVARER] - Sailcloth Holland seilduk - L7_3 stykk 1 14 31 17/25 14 31 17/25 14 32
32 LINEN GOODS [LINVARER] - Sailcloth Lübeck seilduk - L7_2 stykk 1 7 31 17/25 7 31 17/25 7 32
33 LINEN GOODS [LINVARER] - Sailcloth St Petersburg seilduk - L7_1 stykk 1 9 31 17/25 9 31 17/25 9 32
34 MALT [MALT] - Malt Danish Jutland - G2_3 tønner 1 2 15 21/25 2 48 2 32
35 MALT [MALT] - Malt Danish Zealand - G2_4 tønner 1 2 31 17/25 2 64 8/25 2 48
36 MALT [MALT] - Malt English - G2_6 tønner 1 3 16 8/25 3 16 8/25 3 16
37 MALT [MALT] - Malt Pommerania - G2_2 tønner 1 2 48 2 68 4/25 2 58
38 MALT [MALT] - Malt Rostock - G2_1 tønner 1 2 48 2 68 4/25 2 58
39 OATS [HAVRE] - Oats Baltic (Ost-See) - H3_2 tønner 1 1 89 7/25 1 89
40 PEAS [ERTER] - Peas Danish - F2_1 tønner 1 3 31 17/25 3 32
41 RYE [RUG] - Danzig & Königsberg - A1_1 tønner 1 3 3 12 12/25 3 6
42 RYE [RUG] - Latvia - A1_6 tønner 1 2 80 16/25 2 81
43 SALT [SALT] - Eiland (Mediterranean) - P1_3 tønner 1 1 31 17/25 1 40 8/25 1 36
44 SALT [SALT] - French - P1_5 tønner 1 1 12 1 16 8/25 1 14
45 SALT [SALT] - Lisbon - P1_4 tønner 1 1 31 17/25 1 31 17/25 1 32
46 SALT [SALT] - St Ubes (Setubal) - P1_1 tønner 1 1 31 17/25 1 40 8/25 1 36
47 SHEEPSKIN [SAUESKINN] - Sheepskin - I3_1 deger 1 72 79 17/25 76
48 SPIRITS [BRENNEVIN] - Grain spirits Altona - G1_1 tønner 1 17 17 17
49 SPIRITS [BRENNEVIN] - Grain spirits Flensburg - G1_2 tønner 1 16 16 16
50 SPIRITS [BRENNEVIN] - Spirits French - G1_3 anker 1 5 48 7 6 24
51 SPIRITS [BRENNEVIN] - Wine Bordeaux red - G1_19 oksehoder 1 40 50 45
52 SPIRITS [BRENNEVIN] - Wine white - G1_20 oksehoder 1 25 30 27 48
53 SPLIT, SALTED AND DRIED COD [KLIPPFISK] - Klippfisk Lofoten - D1_1 våger 1 1 3 21/25 1 4
54 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Småsei (small) - D4_4 våger 1 36 36 36
55 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Storsei Nordland (large) - D4_1 våger 1 64 8/25 64 8/25 64
56 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Blanke bromser - D3_12 våger 1 88 8/25 88 8/25 88
57 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Blanke lenger - D3_13 våger 1 1 72 1 64 8/25 1 68
58 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Gemeinlenger - D3_5 våger 1 1 7 17/25 1 16 8/25 1 12
59 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Höcherfisk hollender - D3_9 våger 1 68 4/25 68 4/25 68
60 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Losfisk Hamburg - D3_15 våger 1 1 1 1
61 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Losfisk lübsk - D3_14 våger 1 1 64 8/25 1 64 8/25 1 64
62 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Middelfisk Hamburg - D3_16 våger 1 55 17/25 51 21/25 54
63 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Rotskjær sunnmørsk - D3_17 våger 1 92 4/25 92 4/25 92
64 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Skrulenger - D3_6 våger 1 1 31 17/25 1 31 17/25 1 32
65 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Wecherfisk hollender - D3_7 våger 1 1 7 17/25 1 7 17/25 1 8
66 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Wecherfisk lübsk - D3_8 våger 1 1 16 8/25 1 24 1 20
67 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Zartfisk dansk - D3_10 våger 1 88 8/25 88 8/25 88
68 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Zartfisk hollender - D3_1 våger 1 1 16 8/25 1 16 8/25 1 16
69 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Zartfisk lübsk - D3_11 våger 1 1 31 17/25 1 31 17/25 1 32
70 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Zartlenger large - D3_3 våger 1 1 79 17/25 1 79 17/25 1 80
71 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Bremer - D2_2 våger 1 1 55 17/25 1 64 8/25 1 60
72 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Hollender almindelig - D2_1 våger 1 1 64 8/25 1 64 8/25 1 64
73 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Mager & utskudd - D2_3 våger 1 1 79 17/25 88
74 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Titling Bremer - D2_13 våger 1 79 17/25 72 76
75 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Titling gemein - D2_14 våger 1 55 17/25 55 17/25 56
76 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Titling Hollender - D2_12 våger 1 1 40 8/25 1 31 17/25 1 36
77 TALLOW [TALG] - Tallow - M3_1 tønner 1 22 21 21 48
78 TAR [TJÆRE] - Tar Norwegian - M4_1 tønner 1 2 31 17/25 2 31 17/25 2 32
79 TAR [TJÆRE] - Tar Swedish - M4_2 tønner 1 2 31 17/25 2 48 2 40
80 TOBACCO [TOBAKK] - One pund from tobacco chest - G3_4 pund 1 12 12 12
81 TOBACCO [TOBAKK] - Tobacco Virginia leaf brown - G3_1 våger 1 2 48 2 55 17/25 2 52
82 TOBACCO [TOBAKK] - Tobacco Virginia leaf yellow - G3_2 våger 1 4 48 3 75 21/25 4 14
83 WHEAT [HVETE] - Danzig & Königsberg - A3_2 tønner 1 5 48 6 5 72

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.