Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Bergen
År: 1793
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Norges Bank
Notat: Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 BARLEY [BYGG] - Danish Heavy - A2_1 tønner 1 2 79 17/25 2 88 8/25 3 3 24 3 16 8/25 2 88 8/25 2 79 17/25 3 16 8/25 3 48 3 40 8/25 3 10
2 BARLEY [BYGG] - Danish Light - A2_3 tønner 1 2 7 17/25 2 7 17/25 2 16 8/25 2 40 8/25 2 2 16 8/25 2 31 17/25 3 2 79 17/25 2 72 3 2 42
3 BARLEY [BYGG] - Danish Medium - A2_2 tønner 1 2 64 8/25 2 64 8/25 2 72 2 79 17/25 2 79 17/25 2 55 17/25 2 64 8/25 3 3 16 8/25 3 3 16 8/25 3 31 17/25 2 85
4 BARLEY [BYGG] - Mecklenburg or Polish - A2_4 tønner 1 3 16 8/25 3 16 8/25 3 31 17/25 3 21
5 BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Pearl barley Gryn - A6_4 tønner 1 5 48 5 48 5 79 17/25 5 48 5 56
6 BUTTER [SMOR] - Butter - C1_1 tønner 1 23 23 23 23 24 22 26 27 27 27 27 27 24 90
7 CALFSKIN [KALVESKINN] - Calfskin - I2_1 deger 1 1 64 8/25 1 64 8/25 1 64 8/25 1 64 8/25 1 64 8/25 1 64 8/25 1 55 17/25 1 48 1 31 17/25 1 31 17/25 1 31 17/25 1 48 1 53
8 COAL [KULL] - Coal Newcastle - P2_1 tønner 1 79 17/25 79 17/25 79 17/25 79 17/25 79 17/25 79 17/25 79 17/25 1 82
9 FISH OIL [TRAN] - Bright blank - M1_3 tønner 1 13 13 12 12 24 13 13 31 17/25 13 72 13 72 13 72 13 13 8
10 FISH OIL [TRAN] - Brown brun - M1_1 tønner 1 11 11 11 11 11 11 11 24 11 10 72 10 72 10 64 8/25 10 31 17/25 10 86
11 FISH OIL [TRAN] - Train oil Greenland - M1_7 tønner 1 15 15 15 15 18 18 17 17 17 16 33
12 FLAX [LIN] - Flax Baltic lin - L6_1 våger 1 6 6 6 6 6 6 6 6 48 5 48 5 48 6 6 5 92
13 FLAX [LIN] - Flax Heede (coarse) lin Heede - L6_2 våger 1 1 48 1 48 1 48 1 64 8/25 1 48 1 64 8/25 1 64 8/25 1 64 8/25 1 48 1 48 1 48 1 48 1 53
14 FRESH AND SALTED FISH [FERSK OG SALTET FISK] - Bream brasme - D6_4 tønner 1 3 3 3 3 3 2 79 17/25 3 3 3 3 3 2 95
15 FRESH AND SALTED FISH [FERSK OG SALTET FISK] - Cod large (spring) torsk - D6_1 tønner 1 3 64 8/25 3 64 8/25 3 64 8/25 3 31 17/25 3 31 17/25 3 51
16 FRESH AND SALTED FISH [FERSK OG SALTET FISK] - Cod small (autumn) torsk - D6_2 tønner 1 3 31 17/25 3 31 17/25 3 16 8/25 3 3 16 8/25 3 3 3 16 8/25 3 31 17/25 3 31 17/25 3 17
17 FRESH AND SALTED FISH [FERSK OG SALTET FISK] - Ling salted lange - D6_3 tønner 1 4 4 4 3 64 8/25 3 64 8/25 4 4 4 24 4 3 91
18 FRESH AND SALTED FISH [FERSK OG SALTET FISK] - Salmon salted laks - D6_6 tønner 1 11 11 12 12 12 12 11 64
19 GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin large interior innlandsk bukkeskinn - I4_3 pund 1 14 122/125 14 122/125 14 122/125 14 122/125 14 122/125 14 2/125 14 2/125 14 2/125 14 2/125 14 2/125 12 12 14
20 GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin large Nordland Nordlandsk bukkeskinn - I4_1 pund 1 16 124/125 16 124/125 16 124/125 16 124/125 17
21 GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin small interior innlandsk bukkeskinn - I4_4 pund 1 7 121/125 7 121/125 7 121/125 7 121/125 7 121/125 7 121/125 7 121/125 7 121/125 7 121/125 7 121/125 7 121/125 7 121/125 8
22 GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin small Nordland Nordlandsk bukkeskinn - I4_2 pund 1 9 123/125 9 123/125 9 123/125 9 123/125 10
23 GOATSKIN [GEITESKINN] - Goatskin geiteskinn - I4_11 deger 1 6 48 6 48 6 48 6 48 6 48 6 6 6 6 5 48 5 5 6
24 HEMP [HAMP] - Hemp Drojaner - L5_4 våger 1 2 64 8/25 2 64 8/25 2 64 8/25 2 64 8/25 2 64 8/25 2 64 8/25 2 64 8/25 2 55 17/25 2 40 8/25 2 40 8/25 2 31 17/25 2 40 8/25 2 55
25 HEMP [HAMP] - Hemp Heede - L5_6 våger 1 1 48 1 48 1 48 1 48 1 48 1 48 1 48 1 31 17/25 1 31 17/25 1 31 17/25 1 31 17/25 1 31 17/25 1 41
26 HEMP [HAMP] - Hemp Pass - L5_5 våger 1 2 31 17/25 2 31 17/25 2 31 17/25 2 31 17/25 2 31 17/25 2 31 17/25 2 31 17/25 2 31 17/25 2 16 8/25 2 16 8/25 2 16 8/25 2 16 8/25 2 27
27 HEMP [HAMP] - Hemp Riga seconds - L5_1 våger 1 3 3 3 24 3 72 3 24 3 3 48 3 3 3 3 3 3 14
28 HEMP [HAMP] - Hemp St Petersburg seconds - L5_3 våger 1 2 79 17/25 2 79 17/25 3 3 24 3 2 79 17/25 3 2 79 17/25 2 64 8/25 2 64 8/25 2 72 2 72 2 83
29 HERRING [SILD] - Norland Herring C Nordlandssild - D5_6 tønner 1 2 48 2 31 17/25 2 31 17/25 2 37
30 HERRING [SILD] - Norland Herring K Nordlandssild - D5_4 tønner 1 3 79 17/25 3 48 3 48 3 59
31 HERRING [SILD] - Norland Herring M Nordlandssild - D5_5 tønner 1 3 2 79 17/25 2 79 17/25 2 85
32 HERRING [SILD] - Summer herring C sommersild - D5_3 tønner 1 2 31 17/25 2 31 17/25 2 31 17/25 2 31 17/25 2 31 17/25 2 2 31 17/25 2 48 2 64 8/25 2 34
33 HERRING [SILD] - Summer herring K sommersild - D5_1 tønner 1 4 48 4 48 4 48 5 5 4 24 5 5 5 24 5 4 77
34 HERRING [SILD] - Summer herring M sommersild - D5_2 tønner 1 3 3 3 3 64 8/25 4 3 3 3 3 64 8/25 3 31 17/25 3 26
35 HOPS [HUMLE] - Flanders - F9_1 våger 1 6 48 6 48 6 24 6 6 6 48 6 6 6 7 8 8 24 6 56
36 HOPS [HUMLE] - Rehberg - F9_2 våger 1 3 31 17/25 3 31 17/25 3 31 17/25 3 3 3 31 17/25 3 3 3 3 3 3 3 10
37 IRON [JERN] - Iron Norwegian - N1_1 våger 1 1 64 8/25 1 64 8/25 1 64 8/25 1 64 8/25 1 64 8/25 1 64 8/25 1 64 8/25 1 64 8/25 1 64 8/25 1 64 8/25 1 64 8/25 1 64 8/25 1 64
38 LINEN GOODS [LINVARER] - Linen cloth klaverduk - L7_4 stykk 1 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
39 LINEN GOODS [LINVARER] - Sailcloth Lübeck seilduk - L7_2 stykk 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
40 LINEN GOODS [LINVARER] - Sailcloth St Petersburg seilduk - L7_1 stykk 1 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
41 MALT [MALT] - Malt Danish Jutland - G2_3 tønner 1 2 7 17/25 2 7 17/25 2 79 17/25 2 48 2 31 17/25 2 2 31 17/25 2 55 17/25 2 48 2 35
42 MALT [MALT] - Malt Danish Zealand - G2_4 tønner 1 2 72 2 72 3 16 8/25 2 72 2 72 2 72 2 16 8/25 2 48 2 79 17/25 2 72 2 64 8/25 3 2 71
43 MALT [MALT] - Malt Rostock - G2_1 tønner 1 3 48 3 48 3 3 48 2 72 2 79 17/25 3 16 8/25 3 3 3 31 17/25 3 15
44 OATS [HAVRE] - Oats Danish - H3_1 tønner 1 1 79 17/25 1 79 17/25 2 2 2 1 79 17/25 1 79 17/25 1 64 8/25 1 64 8/25 1 79 17/25 2 2 1 84
45 PEAS [ERTER] - Peas Danish - F2_1 tønner 1 3 31 17/25 3 48 3 48 3 64 8/25 3 31 17/25 3 31 17/25 2 88 8/25 3 3 3 3 31 17/25 3 31 17/25 3 26
46 ROE [ROGN] - Roe unspecified (until 1863), thereafter prime - D7_1 tønner 1 1 1 1 1 1 48 1 31 17/25 1 31 17/25 1 64 8/25 1 31 17/25 1 23
47 RYE [RUG] - Danish (before 1803 Zealand) - A1_3 tønner 1 3 31 17/25 3 16 8/25 3 7 17/25 2 72 3 16 8/25 3 16 8/25 3 55 17/25 3 48 3 21
48 RYE [RUG] - Danish (Jutland) - A1_4 tønner 1 3 48 3 64 8/25 3 48 3 53
49 RYE [RUG] - Danish (Lolland) - A1_5 tønner 1 3 16 8/25 3 24 3 20
50 RYE [RUG] - Danzig & Königsberg - A1_1 tønner 1 4 48 4 4 48 4 4 16 8/25 3 88 8/25 3 48 3 72 4 4 16 8/25 4 24 4 48 4 10
51 RYE [RUG] - Mecklenburg & Pomerania - A1_2 tønner 1 4 24 4 4 12
52 SALT [SALT] - Eiland (Mediterranean) - P1_3 tønner 1 1 72 1 72 1 64 8/25 1 79 17/25 1 72 1 79 17/25 1 79 17/25 1 88 8/25 1 88 8/25 2 1 79
53 SALT [SALT] - French - P1_5 tønner 1 1 55 17/25 1 55 17/25 1 48 1 72 1 72 1 48 1 64 8/25 1 64 8/25 1 72 1 72 1 79 17/25 2 1 67
54 SALT [SALT] - St Ubes (Setubal) - P1_1 tønner 1 1 64 8/25 1 64 8/25 1 55 17/25 1 72 2 2 1 75
55 SHEEPSKIN [SAUESKINN] - Sheepskin - I3_1 deger 1 1 31 17/25 1 31 17/25 1 31 17/25 1 31 17/25 1 31 17/25 1 31 17/25 1 31 17/25 1 31 17/25 1 24 1 31 17/25 1 31 17/25 1 31 17/25 1 31
56 SPIRITS [BRENNEVIN] - Grain spirits Altona - G1_1 tønner 1 18 48 18 48 20 20 19 17 19 19 20 19 48 19 21 19 21
57 SPIRITS [BRENNEVIN] - Grain spirits Flensburg - G1_2 tønner 1 19 48 19 19 21 19 59
58 SPIRITS [BRENNEVIN] - Spirits French - G1_3 anker 1 9 48 9 48 9 48 9 48 10 9 48 10 10 10 10 10 10 9 76
59 SPIRITS [BRENNEVIN] - Wine Bordeaux red - G1_19 oksehoder 1 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
60 SPIRITS [BRENNEVIN] - Wine white - G1_20 oksehoder 1 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
61 SPLIT, SALTED AND DRIED COD [KLIPPFISK] - Klippfisk Lofoten - D1_1 våger 1 1 1 16 8/25 1 16 8/25 88 8/25 83 13/25 1 1 12 1 16 8/25 1 16 8/25 1 6
62 SPLIT, SALTED AND DRIED COD [KLIPPFISK] - Small and inferior - D1_2 våger 1 64 8/25 64 8/25 64 8/25 55 17/25 64 8/25 79 17/25 79 17/25 79 17/25 69
63 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Småsei (small) - D4_4 våger 1 55 17/25 55 17/25 55 17/25 64 8/25 55 17/25 31 17/25 35 13/25 48 48 48 48 50
64 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Storsei Nordland (large) - D4_1 våger 1 86 2/125 88 8/25 79 17/25 79 17/25 83 13/25 64 8/25 64 8/25 64 8/25 64 8/25 64 8/25 64 8/25 73
65 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Blanke bromser - D3_12 våger 1 1 31 17/25 1 31 17/25 1 31 17/25 1 31 17/25 1 27 21/25 1 16 8/25 1 20 4/25 1 16 8/25 1 26
66 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Gemeinlenger - D3_5 våger 1 1 1 1 1 1 88 8/25 1 79 17/25 1 1 1 1 94
67 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Höcherfisk hollender - D3_9 våger 1 1 1 7 17/25 1 16 8/25 1 16 8/25 1 16 8/25 1 7 17/25 1 16 8/25 1 7 17/25 1 3 21/25 1 1 1 12 1 9
68 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Losfisk Hamburg - D3_15 våger 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
69 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Losfisk lübsk - D3_14 våger 1 1 64 8/25 1 64 8/25 1 72 1 79 17/25 1 79 17/25 1 64 8/25 1 79 17/25 1 64 8/25 1 48 1 64 8/25 1 48 1 48 1 65
70 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Middelfisk Hamburg - D3_16 våger 1 79 17/25 79 17/25 79 17/25 79 17/25 79 17/25 79 17/25 79 17/25 79 17/25 72 72 72 79 17/25 78
71 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Rotskjær sunnmørsk - D3_17 våger 1 1 7 17/25 1 7 17/25 1 16 8/25 1 7 17/25 1 7 17/25 1 7 17/25 92 4/25 79 17/25 86 2/5 83 13/25 88 8/25 88 8/25 1
72 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Skrulenger - D3_6 våger 1 1 16 8/25 1 16 8/25 1 16 8/25 1 16 8/25 1 16 8/25 1 24 1 16 8/25 1 16 8/25 1 16 8/25 1 17
73 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Wecherfisk hollender - D3_7 våger 1 1 31 17/25 1 31 17/25 1 31 17/25 1 31 17/25 1 31 17/25 1 24 1 24 1 1 16 8/25 1 12 1 16 8/25 1 16 8/25 1 22
74 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Wecherfisk lübsk - D3_8 våger 1 1 48 1 48 1 64 8/25 1 72 1 72 1 48 1 64 8/25 1 48 1 40 8/25 1 31 17/25 1 31 17/25 1 35 13/25 1 50
75 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Zartfisk dansk - D3_10 våger 1 72 72 64 8/25 64 8/25 64 8/25 64 8/25 64 8/25 64 8/25 64 8/25 64 8/25 64 8/25 64 8/25 66
76 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Zartfisk hollender - D3_1 våger 1 1 40 8/25 1 40 8/25 1 40 8/25 1 35 13/25 1 35 13/25 1 40 8/25 1 31 17/25 1 24 1 24 1 20 4/25 1 3 21/25 1 24 1 30
77 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Zartfisk lübsk - D3_11 våger 1 1 64 8/25 1 64 8/25 1 72 1 79 17/25 1 79 17/25 1 64 8/25 1 79 17/25 1 64 8/25 1 48 1 64 8/25 1 48 1 48 1 65
78 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Zartlenger large - D3_3 våger 1 3 24 3 24 3 24 3 24 3 24
79 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Zartlenger small - D3_2 våger 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 8/25 2 24 2 24 2 24 2 7
80 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Bremer - D2_2 våger 1 73 23/25 73 23/25 73 23/25 72 70 2/25 79 17/25 64 8/25 60 51 21/25 51 21/25 64 8/25 48 65
81 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Hollender almindelig - D2_1 våger 1 75 21/25 75 21/25 75 21/25 73 23/25 72 79 17/25 64 8/25 64 8/25 55 17/25 55 17/25 64 8/25 55 17/25 68
82 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Mager & utskudd - D2_3 våger 1 40 8/25 40 8/25 40 8/25 31 17/25 31 17/25 48 35 13/25 31 17/25 27 21/25 27 21/25 27 21/25 27 21/25 34
83 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Titling Bremer - D2_13 våger 1 68 4/25 68 4/25 68 4/25 68 4/25 64 8/25 72 55 17/25 55 17/25 64 8/25 64 8/25 64 8/25 64 8/25 65
84 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Titling gemein - D2_14 våger 1 48 48 48 48 48 48 48 31 17/25 48 48 48 48 47
85 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Titling Hollender - D2_12 våger 1 92 4/25 92 4/25 92 4/25 88 8/25 79 17/25 1 79 17/25 79 17/25 79 17/25 79 17/25 79 17/25 83 13/25 85
86 TALLOW [TALG] - Tallow - M3_1 tønner 1 21 21 21 21 21 21 21 20 20 20 25 22 21 16
87 TAR [TJÆRE] - Tar Norwegian - M4_1 tønner 1 3 79 17/25 3 79 17/25 3 79 17/25 3 79 17/25 3 79 17/25 3 79 17/25 3 79 17/25 3 79 17/25 3 79 17/25 3 64 8/25 3 79 17/25 3 64 8/25 3 77
88 TOBACCO [TOBAKK] - One pund from tobacco chest - G3_4 pund 1 14 2/125 14 2/125 14 2/125 15 117/125 14 2/125 14 2/125 14 2/125 14 2/125 14 2/125 14 2/125 14 2/125 14 2/125 14
89 TOBACCO [TOBAKK] - Tobacco European - G3_3 våger 1 2 31 17/25 2 31 17/25 2 31 17/25 2 31 17/25 2 31 17/25 2 31 17/25 2 31 17/25 2 31 17/25 2 31 17/25 2 31 17/25 2 31 17/25 2 31 17/25 2 32
90 TOBACCO [TOBAKK] - Tobacco Virginia leaf brown - G3_1 våger 1 3 3 3 64 8/25 3 64 8/25 3 48 3 3 64 8/25 3 64 8/25 3 64 8/25 3 64 8/25 3 64 8/25 3 64 8/25 3 47
91 WHEAT [HVETE] - Danish - A3_1 tønner 1 4 48 4 48 4 24 4 4 7 17/25 4 24 4 24 4 31 17/25 4 48 3 64 8/25 4 31 17/25 4 23
92 WHEAT [HVETE] - Danzig & Königsberg - A3_2 tønner 1 5 24 5 72 5 72 5 24 5 24 5 24 5 24 5 24 5 48 6 6 48 6 48 5 60
93 WHEAT [HVETE] - Mecklenburg & Pomerania - A3_3 tønner 1 5 5 4 64 8/25 4 64 8/25 4 79 17/25 4 64 8/25 5 6 4 94
94 WHEAT [HVETE] - Polish red - A3_5 tønner 1 5 4 48 4 40 8/25 4 64 8/25 4 79 17/25 4 64 8/25 5 5 48 4 79

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.