Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Halden
År: 1750
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli N September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Smør quarter 1 8 48 8 24 8 6 6 7 6 7 5 6 7 5 5 48 6 6 48 5 5 48 6 31 6 71
2 Hvete tønner 1 4 4 3 32 3 3 2 48 2 48 2 24 2 48 2 2 24 2 48 2 72 2 2 24 2 79 2 87
3 Rug tønner 1 3 24 3 2 24 2 48 2 48 2 24 2 1 48 1 72 1 48 1 72 2 2 24 1 48 1 72 2 19 2 28
4 Erter tønner 1 3 48 3 48 2 48 2 48 3 2 48 2 1 48 1 72 1 48 1 72 2 24 2 60 1 48 1 72 2 36 2 46
5 Malt tønner 1 2 32 1 72 1 48 1 48 1 48 1 12 1 32 1 32 1 1 8 1 32 1 48 1 12 1 24 1 42 1 45
6 Bygg tønner 1 2 24 1 64 1 64 1 48 1 48 1 12 1 32 1 32 1 1 8 1 24 1 32 1 1 8 1 40 1 42
7 Havre tønner 1 1 24 1 24 1 24 1 16 1 24 30 1 72 48 64 84 1 72 84 90 94
8 Flesk skippund 1 19 19 19 19 20 20 20 20 19 48 20 20 20 19 57 19 62
9 Jern, stangjern, norsk skippund 1 10 48 10 48 10 48 10 10 48 10 48 1 48 10 48 10 48 10 48 10 48 9 59
10 Jern, stangjern, svensk skippund 1
11 Deler, furu, 10-12 fot, 1 1/8 tommer storhundreder 1 8 48 10 48 8 48 10 48 8 10 9 11 9 11 9 11 9 11 9 11 9 11 9 11 8 77 10 77
12 Deler, furu, 8-10 fot, 1 1/8 tommer storhundreder 1 6 48 8 48 6 8 6 8 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 6 72 8 72

Priser er gitt i daler og skilling.
N – Hold musepekeren over for å lese notatet til kolonnen.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.