Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Holmestrand
År: 1750
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Februar April Mai Juni Juli August Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Hvete tønner 1 3 24 3 24 3 24 3 24 3 24 3 24 3 24 3 24
2 Rug tønner 1 3 2 48 2 72 2 24 2 48 2 24 2 48 1 72 2 2 2 24 1 72 2 1 72 2 1 72 2 2 10 2 31
3 Malt tønner 1 1 72 1 48 1 72 1 48 1 72 1 48 1 72 1 48 1 72 1 48 1 72 1 24 1 48 1 24 1 48 1 24 1 48 1 42 1 64
4 Bygg tønner 1 1 72 1 48 1 72 1 48 1 72 1 48 1 72 1 48 1 72 5 6 24 1 24 1 48 1 24 1 48 1 24 1 48 1 81 2 17
5 Erter tønner 1 3 24 2 72 3 2 72 3 2 48 2 72 2 72 3 2 72 3 3 3 3 2 82 3
6 Havre tønner 1 1 48 1 24 1 48 1 24 1 48 1 1 24 1 1 1 1 1 12 1 21
7 Bokhvetegryn tønner 1 5 48 5 24 5 48 5 48 5 48 5 48 5 5 38
8 Gryn, bygg tønner 1 5 4 72 4 72 5 5 6 5 6 24 5 48 6 5 48 5 48 5 12 5 48
9 Gryn, havre tønner 1
10 Havremel lispund 1
11 Flesk lispund 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 Ost lispund 1 1 1 72 1 1 1 1 72 72 88
13 Smør lispund 1 1 72 1 72 1 72 1 48 1 72 1 48 1 72 1 72 1 72 1 67
14 Talg lispund 1 1 72 1 72 1 72 1 48 1 72 1 72 1 72 1 69
15 Jern, stangjern, norsk skippund 1 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11
16 Jern, kakkelovner skippund 1 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.