Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Kristiansand
År: 1750
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Februar Mars Juni September Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Hvete tønner 1 3 48 3 48 2 72 3 3 48 3 24
2 Erter tønner 1 3 3 2 48 2 48 3 2 77
3 Rug tønner 1 2 48 2 72 2 12 2 2 48 2 36
4 Malt tønner 1 1 72 1 84 1 48 1 24 1 72 1 60
5 Bygg tønner 1 1 60 1 72 1 40 1 32 1 48 1 50
6 Havre tønner 1 1 60 1 40 1 24 1 1 24 1 29
7 Gryn, bygg tønner 1 6 5 48 4 48 4 5 4 95
8 Bokhvetegryn tønner 1 5 48 5 48 4 5 5 5
9 Gryn, havre tønner 1 3 3 3 3 2 72 2 91
10 Smør tønner 1 26 28 20 18 20 20 22 36 22 74
11 Flesk skippund 1 20 20 16 20 16 18 36
12 Ost skippund 1 27 26 18 14 18 20 51
13 Bord, furu, 12 fot, 1 1/2 tomme hundreder 1 15 15 15 15 15 15
14 Bord, furu, 12 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 8 72 10 48 8 72 10 48 8 72 10 48 8 72 10 48 8 72 10 48 8 72 10 48
15 Bord, furu, 10 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 6 72 6 72 6 72 6 72 6 72 6 72
16 Bord, undermåls, 12 fot hundreder 1 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48
17 Bord, undermåls, 10 fot hundreder 1 4 48 4 48 4 48 4 48 4 48 4 48
18 Bord, vrakbord, 12 fot hundreder 1 3 48 3 48 3 48 3 48 3 48 3 48
19 Bord, vrakbord, 10 fot hundreder 1 2 48 2 48 2 48 2 48 2 48 2 48
20 Havre fra fremmede steder tønner 1
21 Havremel fra fremmede steder tønner 1

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.