Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Tønsberg
År: 1749
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November N Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Hvete tønner 1 4 48 4 48 4 3 48 3 3 3 3 3 3 4 4 3 51
2 Rug tønner 1 3 32 4 3 3 2 48 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 3 3 48 3
3 Malt tønner 1 3 3 3 2 48 2 24 2 48 2 48 2 24 2 48 2 12 2 24 2 24 2 49
4 Bygg tønner 1 3 3 2 72 2 48 2 24 2 48 2 48 2 24 2 24 2 12 2 24 2 24 2 45
5 Havre tønner 1 2 2 48 2 2 2 2 2 1 24 1 48 1 24 1 24 1 24 1 71
6 Erter tønner 1 3 32 3 32 3 32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8
7 Bokhvetegryn tønner 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
8 Gryn, bygg tønner 1 6 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 16
9 Gryn, havre tønner 1 6 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 18
10 Smør tønner 1 20 24 20 16 24 20 20 20 20 20 20 20 20 31
11 Ost skippund 1 13 12 13 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 24
12 Flesk skippund 1 20 24 24 20 15 15 15 15 15 15 16 16 17 44
13 Jern, stangjern skippund 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
14 Bord hundreder 1 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8

Priser er gitt i daler og skilling.
N – Hold musepekeren over for å lese notatet til kolonnen.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.