Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Fredrikstad
År: 1740
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Mai Juni Juli August September Oktober November V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Rug tønner 1 2 60 2 72 3 3 48 3 72 4 3 27 3 36
2 Malt tønner 1 1 72 1 84 2 2 24 2 24 2 36 1 48 1 72 2 24 2 48 2 36 2 48 2 2 2 20
3 Gryn, bygg tønner 1 72 84 72 84
4 Sild, bergens tønner 1 4 4
5 Flesk skippund 1 18 20 18 20
6 Deler, furu, 10 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9
7 Deler, furu, undermåls hundreder 1 4 4 48 4 4 48
8 Deler, furu, 10 fot, 2- 2 1/4 tommer hundreder 1 14 15 14 16 14 15 49
9 Deler, gran, 10 fot, 2- 2 1/2 tommer hundreder 1 10 11 10 11
10 Deler, gran, 10 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 5 5 48 5 5 48 5 5 48
11 Deler, furu, 10 fot, 1 1/8 tommer hundreder 1 6 7 7 8 6 48 7 48 6 49 7 49
12 Sild, saltet tønner 1 5 5
13 Sild, fet tønner 1 5 5 48 5 5 48
14 Smør lispund 1 1 48 1 72 1 48 1 72 1 48 1 48 1 64
15 Ost lispund 1 72 60 72 72 68 72
16 Flesk lispund 1 1 1 12 1 1 12 1 1 12

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.