Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Fredrikstad
År: 1741
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Mars April Mai Juni August September Oktober November V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Rug tønner 1 4 3 72 4 3 72 4 3 48 4 3 24 3 48 3 72 4 4 3 69 3 89
2 Malt tønner 1 2 24 2 48 2 24 2 48 2 48 2 72 2 48 2 36 2 48 2 72 2 72 3 2 46 2 62
3 Havre tønner 1 2 2 1 60 1 72 1 84 1 88
4 Bygg tønner 1 2 48 3 48 3 72 2 72 3 2 72 3 2 72 3 2 48 2 72 2 24 2 48 2 68 2 89
5 Erter tønner 1 4 4 48 4 4 48 5 4 24 4 48 4 48 5 4 34 4 67
6 Flesk skippund 1 21 22 22 23 21 49 22 49
7 Smør fjerdinger 1 6 48 6 48
8 Deler, furu, 10 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9
9 Deler, furu, 10 fot, 2 1/4- 2 1/2 tommer hundreder 1 16 16
10 Deler, furu, 10 fot, 1 1/8 tommer hundreder 1 6 48 7 48 7 8 6 72 7 72
11 Deler, gran, 1 1/4 tommer hundreder 1 4 48 5 48 5 5 48 5 5 48 5 5 48 4 84 5 48
12 Deler, gran,10 fot, 1-1 1/8 tommer hundreder 1 4 48 5 48 4 4 48 4 24 5 1
13 Deler, furu, undermåls hundreder 1 4 4 48 4 4 48
14 Planker, 2 1/2 tommer hundreder 1 16 16 16 17 16 16 32
15 Planker, 2 tommer hundreder 1 14 14 14 14
16 Planker, gran hundreder 1 10 10
17 Smør quarter 1 8 8 48 7 48 8 8 48 9 8 8 48
18 Smør tønner 1 34 34

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.