Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Fredrikstad
År: 1742
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Rug tønner 1 3 3 24 3 3 3 24 2 72 3 2 48 2 72 2 48 2 72 3 3 24 3 48 2 84 3 6
2 Malt tønner 1 2 48 2 72 2 2 24 2 24 2 48 2 2 24 2 1 72 1 84 2 2 24 2 24 2 48 2 9 2 28
3 Havre tønner 1 1 84 1 60 1 72 1 60 1 72 1 36 1 48 1 36 1 48 1 36 1 48 1 52 1 62
4 Bygg tønner 1 2 48 2 72 2 24 2 48 2 24 2 48 2 2 24 2 1 84 2 2 14 2 32
5 Erter tønner 1 4 3 48 4 3 72 4
6 Flesk skippund 1 24 24
7 Smør tønner 1 24 24
8 Deler, furu, 9-10 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9
9 Deler, furu, undermåls hundreder 1 4 5 4 5
10 Deler, gran, 1 1/4 tommer hundreder 1 5 5 48 4 48 5 48 5 5 48 4 48 5 48 4 72 5 48
11 Deler, furu, 10-12 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 48 10 9 8 10
12 Torsk, saltet tønner 1 3 48 3 48
13 Sild tønner 1 4 4 4 48 3 3 48 4 3 72 4
14 Torsk, tør våger 1 1 1 24 1 1 24
15 Sild, fet, saltet tønner 1 5 48 6 5 48 6
16 Sild, saltet, ringere tønner 1 3 48 4 3 48 4
17 Smør lispund 1 1 72 2 1 72 2

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.