Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Fredrikstad
År: 1744
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Februar April Mai Juni Juli August September Oktober November V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Rug tønner 1 2 72 2 2 24 1 72 2 1 84 2 1 84 2 2 2 2 3 2 13
2 Malt tønner 1 1 84 2 1 36 1 60 1 24 1 48 1 24 1 24 1 32 1 24 1 24 1 36 1 24 1 32 1 24 1 32 1 41
3 Havre tønner 1 72 84 60 72 66 78
4 Bygg tønner 1 1 36 1 60 60 72 1 24 1 24 1 32 1 24 1 12 1 24 1 24 1 32 1 32 1 17 1 25
5 Erter tønner 1 3 2 2 2 31
6 Flesk lispund 1 18 19 64 9 18 9 66
7 Deler, furu, 9-10 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 8 8 48 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 8 89
8 Deler, furu, 10-12 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 9 10 9 10 10 9 10 9 10 9 48 10 9 48 10 9 28 10
9 Sild, saltet tønner 1 3 3 48 3 3 48
10 Gryn, bygg tønner 1 5 5
11 Smør lispund 1 1 48 1 1 24

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.