Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Drammen
År: 1742
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Malt tønner 1 3 3 2 72 2 48 2 12 2 24 2 8 2 12 1 56 2 24 2 24 2 34
2 Rug tønner 1 4 4 3 72 3 24 2 48 2 72 2 48 2 48 2 24 2 48 2 72 2 93
3 Hvete tønner 1 5 5 4 48 4 72 3 48 3 24 3 32 3 36 3 24 4 3 48 3 91
4 Bygg tønner 1 3 2 72 2 72 2 48 2 2 12 2 12 2 1 60 2 24 2 2 27
5 Havre tønner 1 2 24 2 2 1 72 1 24 1 24 1 36 1 24 1 12 2 48 1 48 1 63
6 Smør tønner 1 30 28 27 28 20 26 24 22 19 20 18 23 76
7 Ost skippund 1 18 16 19 15 12 13 10 9 48 8 10 9 12 64
8 Flesk skippund 1 24 26 26 25 19 22 23 22 48 19 24 21 22 81
9 Jern, stangjern skippund 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
10 Deler, furu, 12 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12
11 Bord, furu, lastebord, 12 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72
12 Bord, furu, vrakbord, 12 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 3 72 3 72 3 72 3 72 3 72 3 72 3 72 3 72 3 72 3 72 3 72 3 72
13 Bord, gran, 12 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 8 8 48 8 8 48 8 8 48 8 8 48 8 8 48 8 8 48 8 8 48 8 8 48 8 8 48 8 8 48 8 8 48 8 8 48
14 Bord, gran, lastebord, 12 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
15 Bord, gran, vrakbord, 12 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72
16 Bord, furu, 10 fot, 2 tommer hundreder 1 12 13 12 13 12 13 12 13 12 13 12 13 12 13 12 13 12 13 12 13 12 13 12 13
17 Bord, furu, lastebord, 10 fot, 2 tommer hundreder 1 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72
18 Bord, furu, vrakbord, 10 fot, 2 tommer hundreder 1 3 72 3 72 3 72 3 72 3 72 3 72 3 72 3 72 3 72 3 72 3 72 3 72
19 Bord, gran, 10 fot, 2 tommer hundreder 1 10 72 10 72 10 72 10 72 10 72 10 72 10 72 10 72 10 72 10 72 10 72 10 72
20 Bord, gran, lastebord, 10 fot, 2 tommer hundreder 1 4 72 4 72 4 72 4 72 4 72 4 72 4 72 4 72 4 72 4 72 4 72 4 72
21 Bord, gran, vrakbord, 10 fot, 2 tommer hundreder 1 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72
22 Bord, furu, 9-10 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72
23 Bord, furu, lastebord, 9-10 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 6 72 6 72 6 72 6 72 6 72 6 72 6 72 6 72 6 72 6 72 6 72 6 72
24 Bord, furu, vrakbord, 9-10 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72
25 Bord, gran, 9-10 fot, 1 1/2 tomme hundreder 1 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72
26 Bord, gran, lastebord, 9-10 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 3 72 3 72 3 72 3 72 3 72 3 72 3 72 3 72 3 72 3 72 3 72 3 72
27 Bord, gran, vrakbord, 9-10 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 2 2 48 2 2 48 2 2 48 2 2 48 2 2 48 2 2 48 2 2 48 2 2 48 2 2 48 2 2 48 2 2 48 2 2 48

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.