Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Stavanger
År: 1759
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Allun skippund 1 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
2 Bygg tønner 1 1 64 1 72 1 72 1 48 1 32 1 24 1 24 1 24 1 32 1 32 1 40 1 40 1 42
3 Gryn, bygg tønner 1 5 5 5 5 5 4 72 4 72 4 64 4 64 4 56 4 64 4 64 4 78
4 Brennevin, fransk anker 1 4 24 4 24 4 32 4 32 4 28
5 Blår, av hør, hollandsk skippund 1 15 15 24 15 24 15 32 15 40 15 48 15 48 15 64 15 48 15 48 15 48 15 64 15 41
6 Blår, østersjøisk skippund 1 12 24 12 12 24 12 24 12 12 12 12 10
7 Blår, hampeblår skippund 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
8 Erter tønner 1 3 72 3 56 3 56 3 40 3 40 3 24 3 3 2 64 2 64 2 64 2 64 3 13
9 Eddik, vineddik anker 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
10 Humle pund 1 20 48 20 20 20 32 20 32 20 32 20 24 20 32 21 21 48 22 23 48 20 81
11 Hør, hollandsk skippund 1 30 29 29 28 48 28 24 28 28 28 24 28 24 28 48 28 28 28 46
12 Hør, østersjøisk skippund 1 21 48 21 21 64 21 72 22 22 21 21 21 47
13 Hamp skippund 1 17 24 17 24 17 24 17 17 48 17 72 17 72 17 72 18 18 17 53
14 Hvete tønner 1 4 4 4 4 4 3 48 3 24 3 24 3 24 3 24 3 3 56
15 Hvetemel tønner 1 8 7 48 7 48 7 7 6 48 6 48 6 24 6 48 6 48 6 48 6 48 6 82
16 Hagl pund 100 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
17 Jern, jerngryter pund 100 4 48 4 48 4 48 4 48 4 48 4 48 4 48 4 48 4 48
18 Krutt pund 100 16 48 16 48 16 72 16 48 16 72 16 72 16 72 17 17 17 48 17 48 16 83
19 Kjøtt, saltet tønner 1 4 4 4 4 4 24 4 5
20 Kjøtt, røkt lispund 1 36 36 36 36 36 32 32 32 34
21 Klippfisk skippund 1 4 48 4 48 4 48 4 48 4 48 4 48 4 48 4 48 4 48
22 Bly, i klumper pund 100 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
23 Linolje anker 1 5 5 5 5 5 5 5 4 80 4 80 4 80 4 91
24 Laks, røkt våger 1 1 48 1 32 1 32 1 32 1 36
25 Laks, saltet tønner 1 5 5 5 5 5
26 Talglys lispund 1 1 1
27 Malt tønner 1 1 80 1 72 1 48 1 32 1 24 1 24 1 24 1 32 1 32 1 40 1 56 1 42
28 Makrell tønner 1 1 88 2 2 24 2 1 48 1 89
29 Makrell, saltet tønner 1 1 72 1 48 1 60
30 Murstein stykk 1000 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
31 Pepperkaker tønner 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 24 5 24 5 4
32 Rug tønner 1 3 2 80 2 80 2 32 2 48 2 32 2 2 1 80 1 80 1 80 1 88 2 26
33 Salt, portugisisk tønner 1 1 72 1 80 1 72 1 64 1 48 1 48 1 48 1 48 1 48 1 48 1 48 1 56 1 57
34 Salt, fransk tønner 1 1 48 1 48 1 40 1 32 1 8 1 1 1 8 1 8 1 8 1 8 1 12 1 18
35 Sild, vårsild lester 1 22 22 48 23 24 25 23 17
36 Sild, strålsild lester 1 20 20
37 Sei, saltet lester 1 15 15
38 Stål pund 100 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
39 Smak skippund 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3
40 Slib oksehoder 1
41 Tobakk, hollandsk spinn, store rull pund 100 12 48 12 48 12 32 12 32 12 24 12 48 12 48 12 32 12 24 12 32 12 24 12 24 12 35
42 Tobakk, hollandsk spinn, små rull pund 100 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
43 Tobakk, blader pund 100 5 5 5 5 5 5 5 24 5 4 80 4 80 4 80 4 94
44 Tobakk, karvet pund 100 12 12 12 12 11 72 11 91
45 Torsk og kabelau lester 1 22 48 25 24 48 30 28 48 25 25 32 24 25 58
46 Tørrfisk skippund 1 4 4 4 8 32 4 4 4 69
47 Takstein stykk 1000 8 8 48 8 48 4 8 32 8 24 8 8 8 7 72 7 64 7 70
48 Tran tønner 1 8 8 8 8 24 8 24 8 48 8 8 8 12
49 Talg lispund 1 80 80
50 Vin, bordeaux anker 1 4 4 4 4 4 16 4 24 4 4 24 4 24 4 24 4 11
51 Vin, St. Martens anker 1 2 2 2 2 2 24 2 16 2 16 2 16 2 16 2 16 2 16 2 11
52 Vin, portugisisk anker 1 4 24 4 32 4 28

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.