Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Stavanger
År: 1763
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Allun skippund 1 18 18 18 18 18 48 18 48 18 16
2 Bygg tønner 1 1 56 1 56 1 64 1 64 1 64 1 56 1 72 1 72 1 64 1 64 1 72 1 72 1 65
3 Gryn, bygg tønner 1 5 5 5 24 5 24 5 32 5 32 5 48 5 48 5 48 5 48 5 72 5 72 5 38
4 Brennevin, fransk anker 1
5 Blår, av hør, hollandsk skippund 1 15 15 32 15 32 15 48 15 48 15 48 15 48 15 32 15 24 15 24 15 24 15 33
6 Blår, ringere sort skippund 1 12 12 12 24 12 48 12 48 12 32 12 48 12 48 12 48 12 48 12 48 12 36
7 Blår, østersjøisk skippund 1 10 24 10 24 10 10 10 9 72 10 4
8 Blår, hampeblår skippund 1 8 8 8 8 8 8
9 Erter tønner 1 2 48 2 48 2 64 2 64 2 72 2 72 2 72 3 4 24 2 72 2 72 2 80 2 81
10 Eddik, vineddik anker 1 2 24 2 24 2 24 2 24 2 24 2 24 2 24 2 32 2 32 2 26
11 Humle pund 1 20 48 21 21 21 2 21 21 21 48 21 20 48 20 48 20 48 20 83
12 Havremel tønner 1
13 Hør, hollandsk skippund 1 27 27 24 27 24 27 32 27 48 27 48 27 48 27 24 27 27 48 27 48 27 48 27 33
14 Hør, østersjøisk skippund 1 18 48 18 48
15 Hør, østersjøisk, Rachetzer skippund 1 26 26 26 48 26 26 12
16 Hør, ringere sort skippund 1 19 19 19 19 19
17 Hamp skippund 1 18 48 18 48 18 48 18 48 19 19 6 24 19 17 12
18 Hvete tønner 1 3 3 16 3 16 3 24 3 3 3 3 3 24 3 24 3 24 3 24 3 13
19 Hvetemel tønner 1 6 6 6 24 6 24 6 16 6 6 6 6 6 24 6 32 6 32 6 13
20 Hagl pund 100 6 6 6 16 6 24 6 24 6 24 6 24 6 24 6 24 6 18
21 Jern, jerngryter pund 100 4 24 4 24 4 24 4 4 4 4 4 4 4 8
22 Krutt pund 100
23 Kjøtt, saltet tønner 1 4 4 4 24 4 4 4 5
24 Kjøtt, røkt lispund 1 32 32 32 32 32 32
25 Klippfisk skippund 1 5 48 5 48 5 48 5 48 5 72 6 5 60
26 Bly, i klumper pund 100 5 5 5 5 5 5 5 5 5
27 Linolje anker 1 5 24 5 24 5 24 5 24 5 5 5 5 24 5 24 5 16
28 Laks, røkt våger 1 2 2 1 48 1 48 1 72
29 Laks, saltet tønner 1 5 48 5 48 5 5 32
30 Talglys lispund 1
31 Malt tønner 1 1 48 1 56 1 64 1 64 1 64 1 72 1 72 1 80 1 72 1 72 1 80 1 80 1 69
32 Makrell tønner 1 2 48 2 48
33 Makrell, saltet tønner 1 2 48 2 48 2 48
34 Murstein stykk 1000 3 3 16 3 24 3 24 3 24 3 3 3 3 24 3 12
35 Ost skippund 1
36 Pepperkaker tønner 1 5 5 16 5 16 5 24 5 24 5 24 5 32 5 32 5 32 5 48 5 48 5 27
37 Puntlær huder 1
38 Pryssing tønner 1
39 Rug tønner 1 2 24 2 32 2 32 2 40 2 32 2 24 2 24 2 24 2 32 2 40 2 40 2 48 2 33
40 Salt, portugisisk tønner 1 1 72 1 72 1 72 1 64 1 64 1 64 1 64 1 72 1 72 1 68
41 Salt, fransk tønner 1 1 24 1 24 1 16 1 4 1 1 1 8 1 8 1 8 1 16 1 24 1 24 1 13
42 Stål pund 100
43 Sild, vårsild lester 1 22 48 22 48
44 Sild, vårsild, saltet lester 1
45 Sild, sommersild lester 1
46 Sild, strålsild lester 1
47 Sild, saltet lester 1 21 22 22 24 22 48 22 72 22 10
48 Sei, saltet lester 1 15 15 15 15 15
49 Smak skippund 1 3 3 3 3 3
50 Seilduk stykk 1
51 Slib oksehoder 1
52 Stenkull tønner 1 48 64 56
53 Tobakk, hollandsk spinn, store rull pund 100 12 48 12 72 12 72 12 72 12 48 12 24 12 24 12 24 12 24 12 45
54 Tobakk, hollandsk spinn, små rull pund 100 8 8 8 8 8 8 8 8 24 8 24 8 5
55 Tobakk, blader pund 100 5 24 5 24 5 5 5 5 6 6 6 5 37
56 Tobakk, karvet pund 100 12 12 12 12 12 12 24 12 24 12 7
57 Torsk og kabelau lester 1 30 30 48 30 72 31 30 54
58 Torsk, saltet lester 1
59 Tørrfisk skippund 1 4 24 4 24 4 24 4 24 4 32 4 48 4 29
60 Takstein stykk 1000 9 9 9 48 9 48 9 24 9 9 8 48 8 8 8 8 8 70
61 Tran tønner 1 9 9 9 32 10 9 32
62 Talg lispund 1
63 Vin, bordeaux anker 1 4 24 4 48 4 48 4 24 4 24 4 48 4 48 4 38
64 Vin, St. Martens anker 1 2 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
65 Vin, portugisisk anker 1
66 Bokhvetegryn tønner 1

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.