Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Fredrikstad
År: 1749
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Mars April Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Rug tønner 1 2 72 3 3 3 2 48 2 24 2 48 2 48 2 72 3 3 2 72 2 81
2 Malt tønner 1 2 24 2 48 2 64 2 48 2 1 48 1 72 2 2 16 2 2 24 2 6 2 13
3 Havre tønner 1 1 72 1 72 2 1 72 2 1 32 1 1 24 1 16 1 48 1 1 39 1 48
4 Bygg tønner 1 2 24 2 48 2 64 2 48 2 1 48 1 72 2 2 16 2 2 24 2 6 2 13
5 Erter tønner 1 3 3 3 3 2 48 3 3 3 2 90
6 Deler, furu, 9-10 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9
7 Deler, furu, 10-12 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 11 13 11 12 11 12 10 12 11 12 11 12 11 12 11 12 10 12 10 74 12 11
8 Gryn tønner 1 8 9 8 9
9 Gryn skjepper 1 60 64 60 64 48 56 59
10 Gryn ottinger 1 40 44 48 48 48 46 47

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.