Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Risør
År: 1749
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Rug tønner 1 3 72 3 84 3 84 3 2 72 2 48 2 48 2 48 2 48 2 72 2 72 2 84 2 93
2 Bygg tønner 1 3 3 3 2 48 2 24 2 24 1 84 2 2 2 1 72 1 84 2 28
3 Malt tønner 1 2 84 2 84 2 84 2 24 2 24 2 12 2 2 2 2 2 2 2 26
4 Erter tønner 1 3 3 3 3 3 3
5 Gryn, bygg tønner 1 6 5 48 5 48 5 4 5 19
6 Smør tønner 1/4 8 8 8 6 48 6 5 72 5 48 6 6 6 24 6 57
7 Flesk lispund 1 1 12 1 12 1 12 1 1 1 1 1 5
8 Deler, furu, 13-14 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 12 12 48 12 12 48
9 Deler, furu, 10 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 8 9 8 9 8 9
10 Deler, furu, 11-12 fot, 2 tommer hundreder 1 10 11 11 12 10 49 11 49
11 Deler, furu, 11-12 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 48 9 9 9 48 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 8 52 9 44
12 Deler, furu, undermåls hundreder 1 4 5 4 5 4 5 4 48 5 4 5 4 5 4 48 5 4 48 5 4 48 5 4 48 5 4 48 5 5 4 32 5
13 Deler, gran, 10-12 fot, 3 tommer hundreder 1 10 10
14 Deler, gran, 11-12 fot, 1 3/4- 2 tommer hundreder 1 8 48 10 8 48 10
15 Hvete tønner 1 3 3
16 Jern, kakkelovner skippund 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
17 Ost lispund 1 1 1
18 Jern, stangjern skippund 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.