Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Holmestrand
År: 1754
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Mars Juni August September Oktober V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Rug tønner 1 2 8 2 4 2 32 2 32 2 32 2 22
2 Malt tønner 1 2 8 2 4 1 8 1 72 2 1 76
3 Bygg tønner 1 1 72 1 1 1 1 18
4 Havre tønner 1 1 8 1 8 1 8
5 Bokhvetegryn tønner 1 4 3 3 3 3 24
6 Gryn, bygg tønner 1 3 32 3 32 3 32 3 32
7 Flesk lispund 1 84 80 80 80 81
8 Smør lispund 1 2 1 88 1 48 1 48 1 70
9 Talg lispund 1 1 88 1 48 1 48 1 61
10 Jern, stangjern, norsk skippund 1 11 7 11 7 11 9 41
11 Jern, kakkelovner skippund 1 7 11 7 11 10 48 9 27

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.