Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Risør
År: 1754
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Rug tønner 1 2 12 2 12 1 84 1 72 1 48 1 36 1 36 1 36 1 36 1 72 1 84 1 65
2 Bygg tønner 1 1 84 1 84 1 60 1 48 1 32 1 8 1 8 1 8 1 12 1 24 1 24 1 35
3 Malt tønner 1 1 84 1 72 1 16 1 36 1 8 1 8 1 8 1 8 1 24 1 48 1 31
4 Erter tønner 1 1 72 1 36 1 36 1 36 1 48 1 45
5 Gryn, bygg tønner 1 2 3 24 3 24 2 81
6 Smør tønner 1/4 5 48 5 24 4 32 3 48 3 24 3 48 3 48 3 48 4 32 4 8
7 Flesk lispund 1 1 16 1 6 1 1 16 1 10
8 Deler, furu, undermåls hundreder 1 6 6
9 Flesk skippund 1 12 12 12 12 12 12 12
10 Hvete tønner 1 2 32 2 12 2 22
11 Jern, kakkelovner skippund 1 6 5 5 48 5 5 48 5 5 48 5 5 48 5 19 5 57
12 Ost lispund 1 10 10
13 Jern, stangjern skippund 1 9 9 9 9 9 9 9
14 Deler, gran, undermåls hundreder 1 6 5 5 48 5 48 5 72
15 Bord, furu, 10 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 8 8
16 Bord, gran, 10 fot, 1 3/4 tommer hundreder 1 9 9 48 9 9 48
17 Bord, furu, 11-12 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 10 11 11 12 10 47 11 47
18 Bord, furu, undermåls hundreder 1 5 48 6 5 48 6 5 48 6 5 5 48 5 5 48 5 5 48 5 24 5 72
19 Bord, furu, 10-12 fot, 2 tommer hundreder 1 14 14
20 Bord, gran, 10-12 fot, 2 tommer hundreder 1 10 11 10 11
21 Bord, gran, undermåls hundreder 1 5 48 6 5 48 6 5 5 48 5 5 48 5 24 5 72
22 Bokhvetegryn tønner 1 3 2 72 3 48 3 48 3 18
23 Ost skippund 1 10 10 10 10 10
24 Hvetemel tønner 1 7 7 48 7 48 7 48 7 48 7 48 7 39 7 48
25 Planker, eik tylfter 1 4 8 4 8 3 8 18 20 7 18 10 91
26 Barkholt tylfter 1 12 12 12 12
27 Over T? tylfter 1 2 2 48 2 2 48 2 2 48 2 2 48
28 Under t? tylfter 1 2 2 48 2 2 48 2 2 48 2 2 48
29 Bjelker, eik tylfter 1 16 24 16 24 16 24 16 24
30 Bord, gran, 2 tommer bred hundreder 1 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11
31 Bord, furu, 1 1/4 tomme bred hundreder 1 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12
32 Havre tønner 1 72 72 72

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.