Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Arendal
År: 1746
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Hvete tønner 1 3 2 72 2 72 2 80
2 Rug tønner 1 2 2 24 2 24 2 12 2 1 72 2 2 2 24 2 24 2 24 2 48 2 72 3 2 72 3 2 23 2 31
3 Bygg tønner 1 1 36 1 48 1 48 1 36 1 48 1 24 1 36 1 24 1 36 1 48 1 56 1 48 1 60 1 48 1 60 1 48 1 72 1 48 1 72 1 43 1 52
4 Malt tønner 1 1 72 1 72 1 72 1 60 1 36 1 48 1 32 1 48 1 56 1 48 1 72 2 2 1 63 1 64
5 Erter tønner 1 2 48 2 48 2 48 2 2 2 2 2 48 2 48 2 48 2 48 2 30
6 Havre tønner 1 1 1 1 72 72 1 1 89
7 Bokhvetegryn tønner 1 4 4 4 4 4 4 4 6 6 4 43
8 Gryn, havre tønner 1 2 48 2 48 2 24 2 2 2 2 24 2 2 48 2 48 2 24
9 Gryn, bygg tønner 1 3 5 48 3 3 3 6 3 89
10 Flesk skippund 1 15 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19 18
11 Smør tønner 1 24 24 20 20 20 22 18 20 18 20 20 72 21 24
12 Ost skippund 1 11 11 12 12 12 12 12 12 13 13 12
13 Jern, stangjern skippund 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
14 Jern, kakkelovner skippund 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.