Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Christiania
År: 1759
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Jan. – apr. Mai Juni Juli August September Oktober November V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Hvete tønner 1 4 24 4 48 3 3 48 2 48 3 3 24 4 3 48 4 3 3 48 4 24 4 48 4 24 4 48 3 67 4 9
2 Rug tønner 1 2 24 2 72 2 2 24 2 2 24 2 2 24 2 24 2 48 2 2 24 1 72 2 2 2 8 2 9 2 40
3 Malt tønner 1 1 24 1 72 1 1 24 1 1 24 1 24 1 36 1 24 1 48 2 2 12 2 2 8 1 72 2 1 37 1 66
4 Bygg tønner 1 1 24 1 72 1 1 24 1 1 24 1 12 1 24 1 24 1 48 1 88 2 2 1 48 1 72 1 33 1 61
5 Havre tønner 1 72 1 3 3 48 3 3 48 72 1 1 24 1 48 72 1 72 1 72 1 1 20 1 48
6 Jern skippund 1 8 11 8 11 8 11 8 11 8 11 8 11 8 11 8 11 8 11
7 Jern, svensk skippund 1 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9
8 Smør tønner 1 24 28 24 28 24 28 24 28 24 28 24 28 24 28 24 28 24 28
9 Ost skippund 1 10 12 10 12 12 14 12 14 11 12 10 12 10 12 10 12 10 44 12 35
10 Flesk skippund 1 18 20 18 20 18 20 18 20 18 20 18 20 18 20 18 20 18 20
11 Deler, furu, 11-12 fot, 2 1/2 tommer hundreder 1 10 24 10 24 10 24 10 24 10 24 10 24 10 24 10 24 10 24
12 Deler, gran, 11-12 fot, 2 1/2 tommer hundreder 1 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20
13 Deler, furu, 9-10 fot, 1 1/4-1 1/2 tommer hundreder 1 4 14 4 14 4 14 4 14 4 14 4 14 4 14 4 14 4 14
14 Deler, gran, 9-10 fot, 1 1/4-1 1/2 tommer hundreder 1 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12
15 Deler, gran, 9-10 fot, 2 1/2 tommer hundreder 1 6 16 6 16 6 16 6 16 6 16 6 16 6 16 6 16 6 16

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.