Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Holmestrand
År: 1759
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde April Mai
Rug: 2 1/2-2+1++16
Juni August September Oktober V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Rug tønner 1 3 2 48 2 6 2 48 2 48 2 49
2 Bygg tønner 1 1 48 1 24 1 24 1 32 2 2 1 53
3 Malt tønner 1 1 64 1 48 1 48 1 32 2 2 1 64
4 Havre tønner 1 1 1 1 1 1
5 Bokhvetegryn tønner 1 4 48 4 4 6 6 4 87
6 Gryn, bygg tønner 1 5 4 3 5 5 4 39
7 Erter tønner 1 3 3 3
8 Hvete tønner 1 4 4
9 Flesk skippund 1 21 22 22 18 24 21 37
10 Ost skippund 1 13 13 10 13 13 12 38
11 Smør tønner 1 22 22
12 Talg lispund 1 1 12 1 8 1 10
13 Jern, stangjern, norsk skippund 1 8 11 11 11 11 11 10 49
14 Jern, kakkelovner skippund 1 11 11 48 12 11 48 12 11 48 7 48 7 48 10 8 10 24
15 Smør pund 1 1 12 1 12
16 Smør kvarter 1 5 5

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.