Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Lønnsliste

Sted: Fritzø verk, Lille Hammeren
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Regnskapsmåneder per år: 12
Kilder: Kongsberg statsarkivet
Notat: Det mangler protokoller for 1721-1724 og 1727.

Lønninger

Last ned som regneark.

Nr. År Måned Schmiede folckens høyeste
dager
Schmiede folckens laveste
dager
Notat
1 1697 1 36.00 20.00
2 7 36.00 20.00
3 1698 1 32.00 20.00
4 7 36.00 20.00
5 1699 1 36.00 16.00
6 7 36.00 16.00
7 1700 1 36.00 16.00
8 7 36.00 16.00
9 1701 1 36.00 16.00
10 7 24.00 20.00
11 1702 1 36.00 16.00
12 7 36.00 16.00
13 1703 1 36.00 20.00
14 7 36.00 16.00
15 1704 1 36.00 20.00
16 7 36.00 20.00
17 1705 1 36.00 20.00
18 7 36.00 20.00
19 1706 1 36.00 20.00
20 7 36.00 20.00
21 1707 1 36.00 20.00
22 7 36.00 20.00
23 1708 1 36.00 20.00
24 7 36.00 20.00
25 1709 1 30.26 20.00 Januar: høyeste lønn bestod av 12 dager betalt 36 skilling + 11 dager betalt 24 skilling. Juli: en arbeider fikk lønn som bestod av 12 dager betalt 24 skilling + 13 dager betalt 20 skilling.
26 7 36.00 20.00
27 1710 1 36.00 20.00 Januar: en arbeider fikk lønn som bestod av 12 dager betalt 24 skilling + 7 dager betalt 20 skilling.
28 7 36.00 20.00
29 1711 1 36.00 20.00
30 7 36.00 20.00
31 1712 1 36.00 20.00
32 7 36.00 20.00
33 1713 1 36.00 20.00
34 7 36.00 20.00
35 1714 1 36.00 20.00
36 7 36.00 20.00
37 1715 1 36.00 20.00
38 7 36.00 20.00
39 1716 1 36.00 20.00
40 7 36.00 20.00
41 1717 1 36.00 20.00
42 7 24.00 20.00
43 1718 1 36.00 20.00 Juli: en arbeider fikk lønn som bestod av 2 dager betalt 24 skilling og 14 dager betalt 20 skilling.
44 7 36.00 20.00
45 1719 1 36.00 20.00
46 7 36.00 20.00
47 1720 1 36.00 20.00
48 7 36.00 20.00
49 1725 1 36.00 16.00
50 7 36.00 20.00
51 1728 1 36.00 20.00 Januar: 4 arbeidere fikk lønn som bestod av noen dager betalt 30 skilling + noen dager betalt 24 skilling.
52 7 36.00 24.00
53 1729 1 36.00 20.00 Januar: 4 arbeidere fikk lønn som bestod av noen dager betalt 30 skilling + noen dager betalt 24 skilling. Juli: 2 arbeidere fikk lønn som bestod av noen dager betalt 30 skilling + noen dager betalt 24 skilling.
54 7 36.00 20.00

Dagslønninger vises i skilling.