Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Skipper: Hans Blom

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Retning LN Nr. Fartøy Skipstype Lester Kommerse-lester Trelast-lester Våger Hjemmehørende Fra Til Notat
Sted Land* Sted Land* Sted Land*
1 Langesund 1774 Ut 4 1 Frederik et Lovise 268 1/2 Skien Norge England England
175 2 Frederik et Lovise 268 1/2 Skien Norge England England
354 3 Frederik et Lovise 268 1/2 Skien Norge England England
2 Langesund 1776 Ut 5 4 Emanuel 230 Skien Norge England England
148 5 Emanuel 230 Skien Norge England England
374 6 Emanuel 230 Skien Norge England England
470 7 Emanuel 230 Skien Norge England England
3 Langesund 1783 Inn 20 8 Skien Norge
104 9 Skib 230 Skien Norge London England
424 10 Skib 230 Skien Norge Bristol England
653 11 Skib 230 Skien Norge London England
661 12 Skien Norge
793 13 Skien Norge
869 14 Skien Norge
4 Langesund 1783 Ut 14 15 Skib 230 Skien Norge England England
98 16 Skib 230 Skien Norge England England
404 17 Skib 230 Skien Norge England England
5 Langesund 1784 Inn 256 18 Skib 230 Skien Norge Bristol England
602 19 Skib 230 Skien Norge Bristol England
731 20 Skien Norge
734 21 Skien Norge
811 22 Skib 230 Skien Norge London England
6 Langesund 1786 Inn 120 23 Skip 230 Skien Norge England England
403 24 Skien Norge Lester og "kommet fra" ikke oppgitt.
447 25 Skip 230 Skien Norge England England
665 26 Skip 230 Skien Norge England England
7 Langesund 1786 Ut 29 27 Skip 230 Skien Norge England England
176 28 Skip 230 Skien Norge England England
467 29 Skip 230 Skien Norge England England
8 Langesund 1788 Ut 31 30 Skib 230 Skien Norge England England
227 31 Skib 230 Skien Norge England England
527 32 Baad 2 Skien Norge Frideriksværn
9 Langesund 1790 Ut 32 33 Skib 230 Skien Norge England England
213 34 Skib 230 Skien Norge England England
411 35 Skib 230 Skien Norge England England
547 36 Skib 230 Skien Norge England England

* Nåtidens land.