Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Hjemsted: Aarhus

Nr. Skipper
1 Anders Agerup
2 Anders Hansen
3 Anders Rasmusen Wormstrup
4 Anders Sørensen Gyde
5 Anders Wormstrup
6 Andreas Erlandsen
7 Bendt Michelsen
8 Bent Michelsen
9 Christen Fogh
10 Christen Nielsen Lund
11 Christen Raae
12 Corfitz Bøyl
13 Frans Hendrichsen
14 Gyde Søren
15 Hans Andersen
16 Hans Berentzen
17 Hans Chr. Saabye
18 Hans H. Brentzen
19 Hans Jansen
20 Hans Krosmann
21 Hans Krysing
22 Hans Kryssing
23 Hans Sorensen
24 Hans Sørensen
25 Hans Udlladzen
26 Hans Uelladzen
27 Hans Willadsen
28 Hans Wirring
29 Hendrich Molboe
30 Henrich Molboe
31 Hermand Heytman
32 H Jørgensen
33 Jens Agerop
34 Jens Agerup
35 Jens Aggerup
36 Jens Dros
37 Jens Grønbech
38 Jens Grønbeck
39 Jens Grønbek
40 Jens Hiertshøy
41 Jens Hiertzhøy
42 Jens Hilling
43 Jens Hiortshøy
44 Jens Jensen Holm
45 Jens L: Hasle
46 Jens L. Hasle
47 Jens Laersen Molboe
48 Jens Larsen
49 Jens Larsen Hasle
50 Jens Larsen Molboe
51 Jens Michelsen
52 Jens Moss
53 Jens Pedersen
54 Jens Pedersen Doje
55 Jens Pedersen Loje
56 Jens Pedesren
57 Jens Petersen
58 Jens Rasmusen Halling
59 Jens Rogind
60 Jens Raae
61 Jens Stilling
62 Jens Stredsfar
63 Jens Thorsen
64 Jens Tøgersen Møller
65 Jess Jessen
66 Johannes Thomassen
67 Johannes Thomesen
68 Johannes Thommesen
69 Johannes Thornesen
70 Johannes Thønnesen
71 Johannes Tommesen
72 Jørgen Christensen
73 Jørgen Cristensen
74 Knud Abel
75 Lars Pedersen
76 Lars Schiøtt
77 Lars Schøth
78 Mathias Holm
79 Mathias Mathiasen
80 Mathias Mathiesen
81 Mecael Sørensen
82 Michael Black
83 Michel Blach
84 Michel Blak
85 Michel Christensen Blach
86 Niels C. Møller
87 Niels Eschilden
88 Niels Eschildsen
89 Niels Eskilsen
90 Niels Jensen
91 Niels Kiellerup
92 Niels Knudsen
93 Niels Mogensen
94 Niels Mognsen
95 Niels Morgensen
96 Niels Møller
97 Niels Pedersen Grønbek
98 Niels Sorensen Stoede
99 Niels Sørensen Soede
100 Niels Wormstrop
101 Niels Wormstrup
102 Nils Michelsen
103 Ole Hielmager
104 Ole Holm
105 Ole Sørensen
106 Peder Agerup
107 Peder Blach
108 Peder Blak
109 Peder Franssing
110 Peder Hasle
111 Peder Hasleff
112 Peder Hertz
113 Peder Hiertzog
114 Peder Hiortzøy
115 Peder Jansen Nouthland
116 Peder Larsen Smidt
117 Peder Larsen Ørebeck
118 Peder Melbøe
119 Peder Molboe
120 Peder Pallesen Schandorff
121 Peder Rasmusen
122 Peder Røygaard
123 Peder Raae
124 Peder Schibye
125 Peder Schiebye
126 Peder Schiødt
127 Peder Schiøtt
128 Peder Schriver
129 Peder Smith
130 Peder Steffensen
131 Peder Stær
132 Peder Ørbech
133 Peter Hasle
134 Peter Hassle
135 Peter Jans: Lemviig
136 Peter Møller
137 Petter Roygaard
138 Rasmus Bende
139 Rasmus Bonde
140 Rasmus Jens Hasle
141 Rasmus Kieldrup
142 Rasmus Kiellerup
143 Rasmus Kjellerup
144 Rasmus Molboe
145 Rasmus Pedersen
146 Rasmus Soede
147 Rasmus Wormstrup
148 Simen Assendrup
149 Simon Assendrup
150 Stie Madsen
151 Stil Madsen
152 Søren Andersen
153 Søren Bahr
154 Søren Behr
155 Søren Bicktrup
156 Søren Bierring
157 Søren Buchtrup
158 Søren Bæhr
159 Søren Ditlevsen
160 Søren Herschin
161 Søren Herschind
162 Søren Hersckind
163 Søren Joff. Blom
164 Søren Mikkelsen Malling
165 Søren Nielsen Smith
166 Søren Smith
167 Søren Sørensen
168 Søren Sørensen Gyde
169 Willads Willadsen
170 Willads Willassen
171 Wisti Raae