Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Hjemsted: Aarhus

Nr. Skipper
1 Anders Agerup
2 Anders Hansen
3 Anders Rasmusen Wormstrup
4 Anders Sørensen Gyde
5 Anders Wormstrup
6 Andreas Erlandsen
7 Bendt Michelsen
8 Bent Michelsen
9 Christen Fogh
10 Christen Nielsen Lund
11 Christen Raae
12 Corfits Bøye
13 Corfitz Bøyl
14 Frans Hendrichsen
15 Gyde Søren
16 Hans Andersen
17 Hans Berentzen
18 Hans Chr. Saabye
19 Hans H. Brentzen
20 Hans Jansen
21 Hans Krosman
22 Hans Krosmann
23 Hans Krysing
24 Hans Kryssing
25 Hans Sorensen
26 Hans Sørensen
27 Hans Udlladzen
28 Hans Uelladzen
29 Hans Willadsen
30 Hans Wirring
31 Hendrich Molboe
32 Henrich Molboe
33 Hermand Heytman
34 H Jørgensen
35 Jan Stilling
36 Jens Agerop
37 Jens Agerup
38 Jens Aggerup
39 Jens Dros
40 Jens Grønbech
41 Jens Grønbeck
42 Jens Grønbek
43 Jens Hiertshøy
44 Jens Hiertzhøy
45 Jens Hilling
46 Jens Hiortshøy
47 Jens Jensen Holm
48 Jens L: Hasle
49 Jens L. Hasle
50 Jens Laersen Molboe
51 Jens Larsen
52 Jens Larsen Hasle
53 Jens Larsen Molboe
54 Jens Michelsen
55 Jens Moss
56 Jens Pedersen
57 Jens Pedersen Doje
58 Jens Pedersen Loje
59 Jens Pedesren
60 Jens Petersen
61 Jens Rasmusen Halling
62 Jens Rogind
63 Jens Raae
64 Jens Stilling
65 Jens Stredsfar
66 Jens Thorsen
67 Jens Tøgersen Møller
68 Jess Jessen
69 Johannes Thomassen
70 Johannes Thomesen
71 Johannes Thommesen
72 Johannes Thornesen
73 Johannes Thønnesen
74 Johannes Tommesen
75 Jørgen Christensen
76 Jørgen Cristensen
77 Knud Abel
78 Knud Olsen Rørt
79 Lars Pedersen
80 Lars Schiøth
81 Lars Schiøtt
82 Lars Schøth
83 Mathias Holm
84 Mathias Mathiasen
85 Mathias Mathiesen
86 Mecael Sørensen
87 Michael Black
88 Michel Blach
89 Michel Blak
90 Michel Christensen Blach
91 Niels C. Møller
92 Niels Eschilden
93 Niels Eschildsen
94 Niels Eskilsen
95 Niels Jensen
96 Niels Kiellerup
97 Niels Knudsen
98 Niels Knudsen Bek
99 Niels Mogensen
100 Niels Mognsen
101 Niels Morgensen
102 Niels Møller
103 Niels Pedersen Grønbek
104 Niels Sorensen Stoede
105 Niels Sørensen Soede
106 Niels Wormstrop
107 Niels Wormstrup
108 Nils Michelsen
109 Ole Hielmager
110 Ole Holm
111 Ole Sørensen
112 Peder Agerup
113 Peder Blach
114 Peder Blak
115 Peder Franssing
116 Peder Hasle
117 Peder Hasleff
118 Peder Hertz
119 Peder Hiertzog
120 Peder Hiortzøy
121 Peder Jansen Nouthland
122 Peder Larsen Smidt
123 Peder Larsen Ørbech
124 Peder Larsen Ørbek
125 Peder Larsen Ørebeck
126 Peder Melbøe
127 Peder Molboe
128 Peder Pallesen Schandorff
129 Peder Rasmusen
130 Peder Røygaard
131 Peder Raae
132 Peder Schibye
133 Peder Schiebye
134 Peder Schiødt
135 Peder Schiøtt
136 Peder Schriver
137 Peder Scriver
138 Peder Smith
139 Peder Steffensen
140 Peder Stær
141 Peder Ørbech
142 Peter Hasle
143 Peter Hassle
144 Peter Jans: Lemviig
145 Peter Møller
146 Petter Roygaard
147 Rasmus Bende
148 Rasmus Bonde
149 Rasmus Jensen Hasle
150 Rasmus Jens Hasle
151 Rasmus Kieldrup
152 Rasmus Kiellerup
153 Rasmus Kjellerup
154 Rasmus Molboe
155 Rasmus Pedersen
156 Rasmus Soede
157 Rasmus Wormstrup
158 Simen Assendrup
159 Simon Assendrup
160 Stie Madsen
161 Stil Madsen
162 Søren Andersen
163 Søren Bahr
164 Søren Behr
165 Søren Bicktrup
166 Søren Bierring
167 Søren Buchtrup
168 Søren Bæhr
169 Søren Ditlevsen
170 Søren Herschin
171 Søren Herschind
172 Søren Hersckind
173 Søren Joff. Blom
174 Søren Mikkelsen Malling
175 Søren Nielsen Smith
176 Søren Smith
177 Søren Sørensen
178 Søren Sørensen Gyde
179 Willads Willadsen
180 Willads Willassen
181 Wisti Raae