Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Hjemsted: Aarhus

Nr. Skipper
1 Anders Agerup
2 Anders Hansen
3 Andreas Erlandsen
4 Bendt Michelsen
5 Bent Michelsen
6 Christen Fogh
7 Christen Raae
8 Frans Hendrichsen
9 Hans Andersen
10 Hans Berentzen
11 Hans Chr. Saabye
12 Hans H. Brentzen
13 Hans Krysing
14 Hans Kryssing
15 Hans Udlladzen
16 Hans Uelladzen
17 Hans Willadsen
18 Hans Wirring
19 Hermand Heytman
20 H Jørgensen
21 Jens Dros
22 Jens Grønbech
23 Jens Grønbeck
24 Jens Grønbek
25 Jens Hiertshøy
26 Jens Hiertzhøy
27 Jens Hiortshøy
28 Jens Jensen Holm
29 Jens L: Hasle
30 Jens L. Hasle
31 Jens Larsen
32 Jens Larsen Hasle
33 Jens Larsen Molboe
34 Jens Michelsen
35 Jens Moss
36 Jens Pedersen
37 Jens Pedesren
38 Jens Petersen
39 Jens Raae
40 Jens Stredsfar
41 Johannes Thomesen
42 Johannes Thommesen
43 Jørgen Christensen
44 Jørgen Cristensen
45 Mathias Holm
46 Mathias Mathiasen
47 Mathias Mathiesen
48 Mecael Sørensen
49 Michael Black
50 Michel Blak
51 Niels C. Møller
52 Niels Eschilden
53 Niels Eschildsen
54 Niels Jensen
55 Niels Kiellerup
56 Niels Møller
57 Nils Michelsen
58 Peder Agerup
59 Peder Hasle
60 Peder Hasleff
61 Peder Hiertzog
62 Peder Hiortzøy
63 Peder Larsen Smidt
64 Peder Melbøe
65 Peder Molboe
66 Peder Raae
67 Peder Schibye
68 Peder Schiebye
69 Peder Schiødt
70 Peder Schiøtt
71 Peder Smith
72 Peter Hasle
73 Peter Hassle
74 Peter Jans: Lemviig
75 Peter Møller
76 Rasmus Bende
77 Rasmus Bonde
78 Rasmus Kiellerup
79 Rasmus Kjellerup
80 Rasmus Soede
81 Rasmus Wormstrup
82 Simen Assendrup
83 Simon Assendrup
84 Stie Madsen
85 Stil Madsen
86 Søren Bahr
87 Søren Bicktrup
88 Søren Bierring
89 Søren Buchtrup
90 Søren Bæhr
91 Søren Herschin
92 Søren Hersckind
93 Søren Joff. Blom
94 Willads Willadsen
95 Willads Willassen