Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Hjemsted: Ebeltoft

Nr. Skipper
1 Andreas Erlandsen
2 Christian Andersen
3 Cristian Andersen
4 Jacob Holm
5 Jehs Schougsen
6 Jens Felballe
7 Jens Schousen
8 Jørgen Colding
9 Jørgen Møller
10 Melchier Pedersen
11 Melkior Pedersen
12 Niels Kreyberg
13 Peder Bang
14 Peder Hals
15 Peder Molboe
16 Rasmus Bonde
17 Rasmus Bonde junior
18 Rasmus Bonde Junior
19 Rasmus Bonde senior
20 Rasmus Bonde Senior
21 Rasmus Buctrup
22 Søren Egens